Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Nye vurderinger af andelsboligers grunde rammer helt skævt

Fortsat store forskelle mellem nabo-vurderinger på trods af intentioner om det modsatte. Vurderingsstyrelsens nye grundvurderinger for andelsboligforeninger rammer fortsat skævt i en række tilfælde og derfor opfordrer ABF til ikke at afvente den endelige vurdering, men allerede nu korrigere for åbenlyse fejl.

DEL ARTIKEL


Grunden til, at der først er kommet offentlige vurderinger af andelsboligforeningernes grunde nu, er at de i Vurderingsstyrelsen ville være ekstra forsigtige, efter de mange problemer med vurderingerne af ejerboliger.
 Mandag kom de foreløbige vurderinger så, men ret hurtigt stod det klart, at de flere steder er uforklarligt skæve - især i København. 

- Vi oplever helt uforklarlige forskelle på vurderinger af grundene for naboejendomme. Der er eksempler med foreninger, der deler gård, hvor der er op mod 50 procent forskel på grundvurderingerne - og andre, hvor grundvurderingerne er dobbelt så høje på den anden side af gaden. Det var jo netop skævheder og forskelle, som de nye vurderinger skulle gøre op med, siger Jan Hansen, der er direktør i ABF. 

Uforståelige vurderinger
ABF har samarbejdet med Vurderingsstyrelsen ift. at informere om overgangen til de nye vurderinger, og derfor er det også overraskende for organisationen, at mange af stigningerne er så voldsomme og skæve i København. 

- Vi har haft en god dialog med Vurderingsstyrelsen og løbende informeret andelsboligforeningerne om overgangen til det nye system, men at der er så store individuelle forskelle på vurderinger af nabo-ejendomme, og vi dertil ser vurderinger på grunde, der er 30-doblet og overstiger valuarvurderinger på både ejendom og grund, kan være meget svært at forstå ude i foreningerne, siger Jan Hansen. 

Han påpeger, at det især er problematisk for dem, der står i en salgssituation, hvor de ikke er klar over, hvad skattebetalingen ender med at blive, ligesom der ikke er mulighed for at klage over de foreløbige vurderinger. 

Værst i København 
De første indikatorer tyder på, at problemet er størst i Hovedstaden, mens stigningerne er mere moderate i resten af landet. Der kan dog være skævheder flere steder, og derfor opfordrer ABF foreningerne til at tjekke deres nye grundvurdering grundigt igennem.
 

Samme opfordring lyder fra ABF til Vurderingsstyrelsen, som de mener bør korrigere de åbenlyse fejl allerede nu, så der er bedre styr på vurderingerne, inden de endelige kommer - forventeligt i 2025.  
Her får vurderingerne nemlig direkte indflydelse på andelsboligforeningernes skattebetalinger. 

Konkret stiger skatten i 2024 med maksimalt 2,8 procent for andelsboligforeninger, mens den i 2025 er knyttet an til den nye vurdering, med en stigningstakt på 4,75 procent af den vurderede nye betaling pr. år indtil den er fuldt indfaset. 

Grundvurderinger for andelsboliger

De nye foreløbige vurderinger af andelsboligernes (og erhvervsejendommes) grunde kom mandag den 11. december.

Især i København er grundenes vurderinger steget meget voldsomt - flere er 20- eller 30-doblet.
Dertil er flere vurderinger skæve og meget forskellige naboejendomme imellem.