Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Kort og småt: Bygningspuljen, byhavepuljen og MitID

ABF bringer her en flok korte nyheder om aktuelle, relevante puljer jeres andelsboligforening kan søge og en reminder om at skifte til MitID Erhverv, inden NemID lukker helt ned.

DEL ARTIKEL


Der er en del at holde øje med her inden sommeren går rigtigt i gang - blandt andet et par interessante puljer, som jeres andelsboligforening bør være opmærksom på.


Bygningspuljen splittes i to puljer

Det første, der er værd at holde øje med, er Bygningspuljen der udgår og i 2023 bliver splittet op i to nye puljer; en varmepumpepulje og en pulje til energiforbedringer.

Varmepumpepuljen bliver søsat i løbet af sommeren, mens det er usikkert, hvornår puljen til energiforbedringer åbner op for ansøgninger.

ABF har rettet henvendelse til Energistyrelsen for at blive klogere på den videre proces, og har fået svaret at: ”Varmepumpepuljen åbner i løbet af sommeren 2023, men vi kan desværre ikke sige noget om, hvornår energirenoveringspuljen åbner.”

Vi anbefaler derfor, at I tilmelder jer Energistyrelsens nyhedsbrev, for at holde jer à jour, og ellers sørger ABF selvfølgelig for at holde jer medlemmer opdateret, når der er nyt om de to puljer.


Byhavepuljen åbner igen

En anden pulje, som der er rigtig gode muligheder for at få støtte fra, er den relativt nye pulje til etablering af byhaver, som Social- og Boligstyrelsen åbnede for den 1. juni 2023.
Puljen giver tilskud til etablering af grønne områder (gårde, tagterrasser, haver eller lign.) hos andelsboligforeninger i de store byer (København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense), og kan dække halvdelen af jeres udgifter op til en halv million kroner.
En af de særligt gode ting ved puljen er, at både materialer og rådgiverudgifter er tilskudsberettigede, og da der ikke er så mange der kender puljen endnu, så er der gode muligheder for at få tilsagn om tilskud.
En lille ulempe, der har ændret sig siden sidste år, hvor puljen blev uddelt første gang, er, at man skal have dokumentation, opbakning og kommunale tilladelser i hus, inden man søger.
Det betyder, at de fleste foreninger skal have et generalforsamlingsgodkendt referat, hvor det fremgår, at der er opbakning fra andelshaverne til at foreningen laver et byhaveprojekt, som I medsender jeres ansøgning. Sidste gang kunne man nøjes med at sende dokumentation og tilladelser, efter man havde fået at vide, at man havde fået tilsagn om tilskuddet.
Derfor er det også om at komme i gang, og anbefalingen er, at I allerede nu overvejer om en grøn byhave kunne være noget for jer, så I får lagt en ekstraordinær generalforsamling eller lignende møde, hvor I kan få opbakning fra andelshaverne til at søge puljen.
Der er frist i oktober, så det skal bare nås inden da - og ellers kommer puljen igen næste år.


Husk at få foreningen på MitID Erhverv inden NemID lukker
Til sidst får I lige en reminder om at I som forening skal huske at komme på MitID Erhverv eller tilsvarende, hvis I stadig bruger NemID til at tegne foreningen. For NemID lukker helt ned med udgangen af oktober, mens supporten til NemID lukker allerede med udgangen af juni.

Hermed en opfordring herfra til at få tjek på hvad I bruger - I kan evt. genlæse den opdaterede artikel om MitID Erhverv fra november lige eller læse mere på MitIDs hjemmeside.