Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

ABF’s Dialogforum er i vækst

Log ind på ABF’s Dialogforum og vær med, når andelshavere snakker om alt fra affaldsløsninger til solfangeranlæg – mød også en begejstret bruger.

DEL ARTIKEL

Ét år er gået siden ABF lancerede Dialogforum på ABF’s hjemmeside www.abf-rep.dk.
Et digitalt møderum, hvor både andelshavere, bestyrelser og valgte kan dele ud af deres erfaringer sammen med andelshavere fra hele landet. Nye emner kommer hele tiden til, og er en hjælpende hånd for mange medlemmer.

Når I er logget ind, kan I både ”slå nye emner op” på den digitale opslagstavle og abonnere på bestemte emner, som giver jer direkte besked, når der er nye indspark i ”tråden”. I kan med andre ord læne jer tilbage og vente på en push-besked.

Lige nu ligger disse emner højt på dagsordenen i mange foreninger - og i Dialogforum:

  • Certificerede brandrådgivere
  • Solfangeranlæg
  • Affaldsløsninger
  • Fælles internet
  • Jordvarmeanlæg.

Har I erfaringer, så log-in og del endelig ud af jeres viden, eller I kan oprette nye emner, som er relevante for netop jeres forening.

Både københavnere og provinsboere
ABF’s Dialogforum kan bruges af medlemmer i både de gamle etageejendomme i de større byer og i de nyere bebyggelser, som typisk ligger udenfor hovedstaden.
At være andelshaver er også en livsstil, og derfor har Dialogforum også brugere, som både har boet i etagebyggeri i København og tæt/lavt byggeri i provinsen.

En af de andelshavere, som har et ”ben i begge lejre” er Maybritt fra A/B Sundparken II i Stege. Den lille forening tæller ni andele og Maybritt fortæller, at hun længe har ønsket et Dialogforum i ABF-régi, hvor man kan udveksle erfaringer med andre medlemmer:

− Jeg har de senere år, savnet et forum hvor man kan vidensdele erfaringer, specielt målrettet mod små foreninger, da man ofte kan have nogle andre udfordringer end de store foreninger typisk har. Jeg har selv boet i 3 forskellige andelsforeninger i København og bor nu i en lille andelsforening et sted, som vel pr. definition, tilhører yderområderne. Så baseret på egne erfaringer, ved jeg nu, at der kan være andre udfordringer. Det kunne jeg godt tænke mig, der kom noget mere fokus på, siger hun og fortsætter:

− Det var derfor med ekstra stor glæde, at jeg læste årets første ABFnyt i januar. For på side 24 var der en rubrik med overskriften “Erfaringer søges”, som informerer om et nyt medlemsforum på ABF’s hjemmeside, hvor man på tværs af andelsboligforeninger, kan stille spørgsmål og vidensdele, fortæller Maybritt. 

Sådan ser det ud, når du skal skrive eller vil oprette en debat-tråd i Dialogforum - alle andelsboligforeninger kan være med og give hinanden gode råd.

Her finder du ABF’s Dialogforum
Dialogforum findes under ”Min Side”, når du er logget ind på ABF's hjemmeside  i den øverste menu på hjemmesiden.

Der er som udgangspunkt to indgange til at læse eller starte en såkaldt tråd. Den ene retter sig mod bestyrelser, og det andet er mere generelt for andelshavere. Kun dem, som hos ABF er registrerede som bestyrelsesmedlemmer, har adgang til bestyrelsesforummet. Derfor er det vigtigt, at alle via ABF’s hjemmeside løbende opdaterer foreningens oplysninger, hvilket også kan findes under “Min Side”.

Under hvert enkelt forum kan man oprette og debattere i mere specifikke emnetråde, og der er mulighed for at klikke på titlerne på de enkelte emner, hvor du kan læse, hvad andre har skrevet, mens du forneden kan give din egen mening til kende.

Deltag i dialogen

Kom og vær med – måske har du en god idé til at løse ladestanderproblemer, erfaring med at søge tilskud fra puljer eller andet som efterspørges. Lige nu efterspørger en forening fx konkrete råd i forhold til at etablere affaldsmolokker (nedgravet affaldssystem) i deres forening – måske kan du hjælpe?