Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

ABF kæmper for andelsboligerne – og du kan følge med

ABF repræsenterer alle landets andelsboligforeninger, når det kommer til politik og lovgivning. En del af arbejdet kan du følge her på siden – blandt andet når det kommer til aktuelle holdninger og høringssvar.

DEL ARTIKEL


Der sker rigtig meget på andelsboligområdet, når det kommer til politik, lovgivning og nye regler. Derfor kan det være svært at reagere og følge med i det hele, når man sidder i sin andelsboligforening.

Netop her kan ABF hjælpe, for en af organisationens vigtigste opgaver er at varetage andelsboligforeningernes interesser og bidrage med viden og holdninger, når der skal træffes politiske beslutninger. Så I altid er repræsenteret.

Den viden, vi får i ABF, og det politiske arbejde, vi laver, deler vi selvfølgelig med alle vores medlemsforeninger, og vi prøver at gøre det let at følge med.

Det politiske arbejde informerer vi bl.a. om ved medlemsarrangementer, webinarer, via nyhederne her på siden og via nyhedsbreve, men der er faktisk flere steder, hvor du kan læse, hvad vi mener - og hvad vi mener noget om.

Følg med
Helt konkret anbefaler vi at følge med på den underside på hjemmesiden, der hedder ”Politik”.
Her kan du blandt andet læse om baggrund for arbejdet og om vores medlemsdemokrati, men det er især på de to sider ”ABF mener” og ”Høringssvar”, hvor du kan få endnu mere konkret viden om, hvad der rører sig politisk og lovgivningsmæssigt.

I forhold til menuen med ”Høringssvar” kan du her finde alle de høringssvar, ABF har afgivet. Høringssvarene laves eksempelvis, når Folketinget behandler et nyt lovforslag eller et ændringsforslag til en gældende lov. Her sender det relevante ministerium lovforslaget ud til høring hos de organisationer, der har en interesse i det - blandt andre ABF - der så kan kommentere det.

”ABF mener” er mere politisk debatterende. Det er en ret ny side, men det er her, du ofte vil kunne finde ABF’s holdninger til aktuelle sager. Det gælder blandt andet landsformandens leder fra medlemsbladet ABFnyt, men også udvalgte debatindlæg fra ABF eller kommentarer til aktuelle rapporter og forslag.

Den politiske debat
Alle holdninger og politiske indlæg kommer dog ikke ud af det blå. Blandt de valgte i hoved- og kredsbestyrelser, samt i sekretariatet, er der samlet mange års erfaringer med politik, lovgivning og andelsboligområdet. Dertil arbejdes der altid ud fra de demokratisk vedtagne principper, som medlemsforeningerne - som repræsenterer over 180.000 mennesker - har vedtaget.

Det konkrete formål, arbejdet og den retning ABF går i, kan ses under ”Formål og vision” under ”Politik”. Her kan du også hente vores principprogram, som indeholder fire temaer, der sætter retningen for det politiske arbejde.
Principprogrammet blev i øvrigt opdateret og enstemmigt vedtaget af medlemsforeningerne på ABF’s landsmøde i 2022.

ABF's principprogram sætter retningen for det politiske arbejde. Læs det herunder (åbner som pdf).

Nyt om andelsboliger
Vil du vide mere om ABF og holde dig opdateret med hvad der foregår på andelsboligområdet, så er der flere muligheder via linksene herunder: