Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

ABF er klar til at bidrage til ny boligaftale

Et bredt flertal i Folketinget står bag en ny boligpolitisk aftale, der blandt andet skal lukke huller i tilbudspligtlovgivningen og undersøge en ny andelsboligform. ABF er klar til at bidrage som repræsentant for landets andelsboligforeninger og håber at politikerne samtidig vil genoptage det planlagte lovforslag om værdiansættelse.

DEL ARTIKEL


Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik mandag den 15. maj en bred aftale om en række målrettede bygge- og boligpolitiske indsatser, hvoraf flere af dem kan få stor betydning for hele andelsboligsektoren.

- Vi vil gerne kvittere og rose boligministeren for at samle et stort flertal af folketingets partier til at forpligte sig til en række vigtige boligpolitiske initiativer. Det er kærkomment med enighed i boligpolitikken, hvilket lover godt for det kommende boligpolitiske udspil, som vi forventer bliver præsenteret i efteråret, siger Hans Erik Lund, der er ABF’s Landsformand.

Lukker hul
Det mest positive i det nye udspil er, at politikerne konkret har forpligtet sig til at tilpasse lejeloven og gøre noget ved tilbudspligten. Her har der i en årrække været huller i lovgivningen, så boligspekulanter - stik mod lovens intentioner - i visse tilfælde har kunnet slippe udenom at tilbyde lejerne at købe deres ejendom og danne en andelsboligforening.
Et lovforslag om en lukning af hullerne var allerede klar før folketingsvalget sidste år, men her nåede det dog ikke at blive fremsat. Nu er det nye Folketing så nået til enighed om, at det er et sted, hvor det er værd at sætte ind, så loven fremover kan fungere efter hensigten.
Politikerne nøjes dog ikke med at lukke hullerne i tilbudspligtsreglerne, for i aftalen er der også lagt op til, at der skal laves en ny analyse af tilbudspligtsreglerne, som skal gøre dem mindre ”bureaukratiske”.

- Det arbejde er naturligvis et, som ABF gerne vil bidrage til. Som repræsentant for andelsboligforeningerne i hele landet, er vi inde i alle aspekter af lovgivning og regler omkring tilbudspligten. Vi har også rådgivet rigtig mange foreninger om mulighederne, så det vil være oplagt for os at hjælpe med at kvalificere analysen, siger ABF’s direktør, Jan Hansen.

Særlig andelsbolig
ABF’s tilbud om deltagelse i det politiske arbejde, gælder dog ikke kun i forhold til analysen af tilbudspligten. Et andet tiltag i den nye bygge- og boligaftale, handler om ”en særlig andelsboligform”, hvor der er lagt op til at værdiansættelsen skal fastholdes på anskaffelsessummen.

- Som den eneste organisation der - gennem snart 50 år - udelukkende har beskæftiget sig med andelsboliger, kender vil til baggrunde, overvejelser og de konsekvenser, som ændringer i andelsboligsektoren kan få. Derfor har vi også deltaget i alt udvalgsarbejde vedrørende andelsboliger gennem årene, og tilbyder naturligvis at være med og bidrage, hvis man vil arbejde med et seriøst bud på en ”ny” andelsboligform, siger Jan Hansen.

Ingen værdier
En af de ting, som mange andelsboligforeninger sidder og venter på - den nye lov om værdiansættelse - var overraskende nok ikke med i den nye bygge- og boligpolitiske aftale. Det kan undre, da man fra politisk side har et lovforslag helt klar, som der umiddelbart var flertal for, og som man i den nye regering har lovet at fremsætte og vedtage.

- Det er rigtig bekymrende, at en ny lov om værdiansættelse af andelsboliger ikke er nævnt i den boligpolitiske aftale, da det er noget, der har virkelig stor betydning for andelsboligforeningerne. Det mærker vi i det daglige, hvor rigtig mange foreninger er bekymrede. De har brug for ro og stabilitet omkring økonomien - særligt i tider med økonomisk ustabilitet, som nu, siger Jan Hansen.

Han fortsætter:
- Vi håber, at der snart vil blive taget hånd om problemet med den manglende lovgivning om værdiansættelse og i ABF vil vi meget gerne indgå i yderligere dialog. Det gælder både i forhold til den konkrete lovgivning, men også i forhold til løsninger generelt. Vi mener oprigtigt, at andelsboligsektoren kan gøre rigtig meget mere i forhold til de udfordringer på boligområdet, som vi som samfund står overfor, hvis man politisk vil støtte op og lytte, siger han.