Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

A/B Bendz- og Skelgaarden producerer strøm på taget

Frederiksbergforening har etableret solcelleanlæg på foreningens to ejendomme og leverer grøn strøm og mindre elregning til andelshaverne.

DEL ARTIKEL

Et udspark fra FCK’s træningsanlæg på Frederiksberg ligger A/B Bendz- og Skelgaar­den. Den fire-etagers ejendom fra 1938 huser 110 andelslejligheder i to ejendomme. Her kan andelshaverne læne sig tilbage og lune sig over foreningens to spritnye solcelleanlæg, som gik i drift 1. januar 2023. Foreningen pro­ducerer nu billig og grøn strøm på foreningens tag til gavn for både klima og pengepung, og der er penge at spare, selvom de først lige er kommet op at køre, fortæller bestyrelsesmed­lem Peter Kjelgaard Andersen.

- Vi har lavet en beregning, der viser, at en andelshaver i gennemsnit sparer 745 kr. pr. år på strømregningen sammenlignet med konventionel strøm. Beregningen forudsætter, at købsprisen på netstrøm er 2,30 kr. pr. kWh. Hvis beregningerne holder stik, og vi regner den besparelse, andelshaverne har sammen med den besparelse, foreningen har, er anlæg­get tilbagebetalt på 10 år.

Næste punkt i projektet er at få batterier til at lade overskudsstrøm, så foreningen har strøm til de mørke timer og til den dyre spids­belastningsperiode mellem kl. 17-21.

Solcelleanlæg pryder de to markante ejendomme, som ligger på hver side af Jens Jessensvej.

Foreningen leverer strøm

Foreningen har valgt en model, hvor hver af de to ejendomme har sin egen hovedmåler, som andelshaverne kobler sig på med bimå­lere. På den måde skal foreningen kun betale målerafgift for de to hovedmålere, forklarer Peter Kjelgaard Andersen.

- Systemet virker på den måde, at alt strøm, der bruges i lejlighederne, afregnes til an­delsboligforeningen. Det er så foreningen, der leverer strøm, og denne strøm kan både være solcellestrøm eller strøm fra nettet. Fordelen ved, at andelshaverne betaler direkte til for­eningen er, at der kun skal betales målerafgift til Radius og elleverandøren for to hovedmåle­re (en pr. bygning) og ikke for de 110 bimåle­re.

Andelshaverne betaler en fast pris på 1,80 kr. pr. kWh solcellestrøm – uanset forbrugs­tidspunktet. Når det er netstrøm, der forbru­ges, er det markedsprisen, der betales. Derud­over betaler hver husstand 29 kr. månedligt for leje for bimåleren.

De to ejendomme har et årligt strømforbrug på ca. 35.000 kWh på fællesarealer. Hertil kommer den strøm, andelshaverne bruger i deres lejligheder, og som er nem at skabe overblik over.

Tjek forbruget på mobilen

For at kunne holde øje med sit strømforbrug kan hver enkelt andelshaver downloade en app, hvor man kan se husstandens strømforbrug, og hvor stor en andel solcellestrømmen udgør af det samle­de strømforbrug.

- App’en opsamler data time for time for de enkelte bimålere, som andelshaverne hver især har fået installeret. Det gør det nemt for alle at skabe overblik over strømforbru­get, også for bestyrelsen. Hver måned betaler vi for vores forbrug sammen med boligafgiften, forklarer Peter Kjelgaard Andersen.

De to solcelleanlæg er nu oppe at køre, det er nemt at gå til, men det har også været en lang proces at nå hertil.

Fra idé til handling

Idéen til solceller opstod tilbage i 2018, hvor bestyrelsesmedlem Peter Kjelgaard Andersen tænkte, at det måtte være muligt at udnytte taget på de to bygninger til solceller, da det er næsten fladt.

Tankerne blev drøftet i bestyrelsen, og efter nogle forundersøgelser frem­lagde de et forslag på foreningens generalforsamling i april 2019, hvor bestyrelsen fik tilsagn om at kunne gå videre. I første omgang kun til et mindre anlæg, som delvist kunne dække forbruget på fællesarealerne, forklarer Peter.

- Undervejs i processen blev vi rådet til at få et større solcelleanlæg, der også kunne dække noget af den strøm, de enkelte andelshavere bruger i deres boliger. Det nye forslag var der lige­ledes opbakning til, selvom det var noget dyrere, men økonomien i an­lægget var også bedre. Prisen udgjorde ca. 1,9 millioner kroner inklusive moms, som også dækkede træk af nye hovedforsyningskabler i kældrene og opsætning af bimålere i de enkelte boliger. Hele projektet er finansieret af foreningens henlæggelser.

Og der gik en rum tid fra beslutnin­gen blev taget, til den grønne strøm kunne bruges til opladning af mo­biltelefoner og en omgang popcorn i mikrobølgeovnen.

- Selve anlægget stod færdigt i foråret 2022. Undervejs var vi rendt ind i nogle corona-forsinkelser. Selve energifællesskabet blev derfor først iværksat ultimo december 2022, og vi har derfor først reelle data fra 1. januar 2023, forklarer Peter.

Foreningens solcelleanlæg er med andre ord så nyt, at de 110 andel­shavere endnu ikke kender den årlige besparelse. Foreningen venter også spændt på at kunne aflæse den samlede årlige fordeling mellem solcellestrøm og konventionel strøm, men allerede nu ser besparelser og fordeling lovende ud – og aflaster elnettet.