Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Snart tid til landsmøde i ABF – en uge til deadline for forslag

Lørdag den 1. oktober 2022 inviterer ABF til landsmøde i Nature Energy Park, Odense.

DEL ARTIKEL

Landsmødet er ABF's øverste myndighed, og det er her de overordnede principper for ABF's arbejde fastlægges. Landsmødet afholdes hvert fjerde år - og er således ABF's svar på de Olympiske Lege, hvor alle andelshavere samles for at sætte retningen for fremtiden.

Alle medlemsforeninger kan deltage i landsmødet, stille forslag og har stemmeret i forhold til de beslutninger, der skal træffes på mødet.

Selvom det først er til oktober, er der en række deadlines, som skal overholdes - blandt andet skal forslag, som man gerne vil have taget op, være indsendt senest den 15. juni 2022.

Forslag kan sendes per e-mail til abf@abf-rep.dk eller per post til sekretariatet.

På årets landsmøde vil der blive fremlagt forslag om revision af ABF’s principprogram samt forslag om ændring af ABF’s vedtægter med henblik på tilpasning af ABF’s organisatoriske struktur. Landsformandskabet for ABF skal ligeledes vælges for en fireårig periode, og medlemskontingentet for 2023-27 besluttes. Desuden vil der være aktuelle boligpolitiske oplæg.