Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Red isbjørnen: Slå naboen på energiforbruget

Københavns Kommune skal være CO2 neutral i 2025, og tilbyder sammen med HOFOR Energispring Benchmark, som kan sammenligne jeres forenings energiforbrug med naboens. Målet er mindre varmeforbrug, så den grønne omstilling bliver billigere at føre ud i livet.

DEL ARTIKEL

Hvad har isbjørne med jeres andelsboligforening at gøre?
Isbjørnen er truet, fordi havisen smelter, på grund af den globale opvarmning, som blandt andet er udløst af vores store energiforbrug til fx opvarmning af andelsboliger.

Opvarmning af andelsboliger er altså med til at hæve havtemperaturerne, som ud over at påvirke vandstanden i verdenshavene også truer de vilde dyr, som netop isbjørnen. Og nu vender vi blinket tilbage til København.


Boligopvarmning udleder CO2, som får temperaturerne
til at stige. Det rammer fx isbjørnene. Foto: Colourbox.

Københavns Kommune ønsker at være CO2 neutral i 2025 for på den måde at understøtte kampen mod global opvarmning. De private andelsboliger udgør mere end 30% af den københavnske boligmasse, og kan samlet set være med til at påvirke den udvikling.
Derfor har ABF, som partner i Energispring, sammen med Københavns Kommune og HOFOR udviklet et værktøj målrettet ABF’s medlemmer; Energispring Benchmark. Her kan alle foreninger, der tilmelder sig ordningen, følge deres ejendomsforbrug og ligeledes se, om I er ”bedre end jeres nabo”.

Nemt at komme i gang
Når jeres forening tilmelder jer Energispring Benchmark får i én gang i kvartalet en opgørelse pr. mail over ejendommens energiforbrug. Ejendommen er placeret sammen med andre foreninger, hvor I kan se, om I bruger mere eller mindre energi end de andre ABF-medlemsforeninger, som har tilmeldt sig ordningen. Oversigten viser også gennemsnittet blandt alle foreninger. .
Helt konkret får I fire fordele:

  1. Andelshaverne bidrager til at reducere den globale opvarmning
  2. Andelshaverne sparer penge på varmeregningen
  3. Andelsboligforeningen kan bedre udnytte jeres potentiale for energibesparelser
  4. Andelsboligforeningen får energirådgivning og benchmark af foreningens ejendom.

Jo flere medlemsforeninger, som melder sig til ordningen, jo større er det datagrundlag, som den enkelte forening har at sammenligne sig med. Derfor gælder det om, at så mange ABF-medlemsforeninger som muligt bakker op om Energispring Benchmark.

Sådan gør I:
Det er nemt at komme i gang med at bruge Energispring Benchmark. Fire trin og I er tilmeldt ordningen.

  1. Bestyrelsen sender en mail med foreningens adresse til energispring@hofor.dk
  2. HOFOR sender en oversigt retur med foreningens data på opvarmet areal fra BBR samt en fuldmagt
  3. Bestyrelsen/administrator tjekker, at data er korrekte
  4. Foreningen underskriver en fuldmagt, som giver HOFOR tilladelse til at trække varmedata på foreningen og dele data med de andre foreninger og sender fuldmagten retur til HOFOR
  5. Én gang i kvartalet sender HOFOR forbrugstallene fra ABF’s medlemsforeninger til de foreninger, som deltager i ordningen. Det er ejendommens samlede forbrug, som deles, og ikke den enkelte boligs forbrug.

Energispring Benchmark er kun for andelsboligforeninger, som er medlem af ABF med adresse i Københavns Kommune. Det er gratis at tilmelde sig ordningen, og der kommer ingen løbende udgifter.

Andelsboliger skal bidrage
ABF er partner i Energispring, som er Københavns Kommunes partnerskab mellem kommune, bygningsejere og professionelle aktører. Her har det længe været et ønske fra ABF’s side, at netop andelsboligsektoren får adgang til sammenlignelige data, fortæller ABF’s direktør Jan Hansen:

− Vi ved, at det kan være svært at få folk op af sofaen og ned i kælderen for at justere på varmecentralen. Hvis København skal i mål i 2025 skal vi derfor bruge hele værktøjskassen - også data. Derfor er jeg glad for, at vores medlemmer nu får adgang til Energispring Benchmark på lige fod med andre boligejere, siger han.

Hvis I har spørgsmål til Energispring Benchmark skal I kontakte HOFOR, på: energispring@hofor.dk eller på telefon: 33 95 33 95.
På Energisprings hjemmeside kan I bestille informationsmateriale om energibesparelser.