Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Nye timesatser for værdien af eget arbejde

DEL ARTIKEL


Når værdien af andelsboligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

På grund af store stigninger i materialeomkostninger fra ultimo 2020 til ultimo 2021 udgør den vejledende timesats for eget arbejde i 2022:

  • 203 kr./time i København
  • 180 kr./time for resten af landet.

>> Læs mere om forbedringer i boligen

>> Download standarddokumentet "Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde"

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

ABF-håndbogen

En håndbog for private andelsboligforeninger om juridiske, tekniske og økonomiske emner.