Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Ny hjemmeside til håndtering af dødsboer

Domstolsstyrelsen er gået i luften med minskiftesag.dk, som skal lette administrationen ved dødsboer – også for andelsboligforeninger.

DEL ARTIKEL

En ny hjemmeside under navnet ”Skifteportal” er gået i luften. Portalen er udviklet af Domstolsstyrelsen for at gøre det lettere at håndtere de ”nemme” dødsbosager digitalt og dermed frigøre ressourcer til de sager, som kræver en menneskelig vurdering.
Portalen er dermed også med til at styrke retssikkerheden, så der ikke sker fejl undervejs i administrationen af et dødsbo.

Skifteportalen bliver med andre ord et værktøj for både bobestyrer, andelsboligforeningers bestyrelser og kontaktpersoner til dødsboer (typisk familiemedlemmer). Det er her, I får et overblik over krav i dødsboer på en let, åben og overskuelig måde.

Hjælp lige ved hånden
Når I skal logge ind på minskiftesag.dk, skal I logge på med enten MitID eller NemID. Derefter skal I indtaste den afdødes CPR-nummer eller navn og adresse for at søge efter dødsboet.

Når foreningen har søgt afdøde frem, kommer I ind på boet. Her klikker I på knappen ”Anmeld et krav”, hvorefter I kan indtaste oplysninger om kravets størrelse, om I har sikkerhed for kravet osv. Anmeldelsen af krav sker i tre trin og slutter med en kvittering. Når I er logget ind, kan I også se, hvilken retskreds dødsboet hører under, hvis I har brug for at kontakte retten.

For at hjælpe jer godt i gang med den nye hjemmeside, har Domstolsstyrelsen et menupunkt på deres hjemmeside med spørgsmål og svar om minskiftesag.dk.

Altid undtagelser
Domstolsstyrelsen har beskrevet en tidslinje i forhold til, hvornår det er relevant for jer at gå i gang med at bruge hjemmesiden. Foreninger skal bruge skifteportalen i dødsboer, hvis andelshaveren er gået bort den 15. november 2022 eller senere. Hvis andelshaveren er gået bort før den 15. november, håndteres krav m.v. som hidtil.

Dog er der lige et par undtagelser. Hører jeres andelsboligforening under Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro eller Retten i Hjørring, skal I bruge portalen, hvis andelshaveren er gået bort før den 4. oktober 2022.

Har I spørgsmål til brugen af minskiftesag.dk, skal I kontakte Domstolsstyrelsen. Har I juridiske eller økonomiske spørgsmål om foreningens håndtering af dødsboer, er I altid velkomne til at kontakte ABF’s medlemsrådgivning.

Bliv klogere med ABF
Synes I, at dødsboer er lidt komplekst, så fortvivl ikke. Der er nemlig stadig ledige pladser på ABF’s kurset ”Dødsboer”, tirsdag den 6. december.
Her kan I blive meget klogere på alt det praktiske, når ABF’s jurister guider jer rundt i dødsboer - og juraen, som I skal være opmærksomme på.

Når en andelshaver afgår ved døden, vil der være en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal forholde sig til. På kurset gennemgår vi, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle og reagere.

Indhold:

  • Hvad er et dødsbo?
  • Hvordan sikrer foreningen sine krav overfor dødsboet?
  • Hvilke rettigheder og pligter har dødsboet overfor foreningen?
  • Hvordan er overdragelsesproceduren ved et dødsbo?

Kurset giver en forståelse af, hvad et dødsbo er, og hvordan man som forening beskytter sine rettigheder, når der er tale om overdragelse i forbindelse med dødsfald.