Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Ny dom: Bestyrelsen skal være hurtige med information til andelshaverne

Hvis andelsboligerne ser ud til at blive vurderet højere, så har bestyrelsen pligt til at informere alle andelshavere hurtigst muligt. Det indskærper en ny landsretsdom. ABF anbefaler, at bestyrelserne altid er åbne, ærlige og hurtige med information til andelshaverne.

DEL ARTIKEL


Der gik godt en måned fra bestyrelsen i en andelsboligforening fik en tilkendegivelse fra en valuar om, at foreningens ejendom nok ville stige, før de informerede andelshaverne. Og det er ikke hurtigt nok.

Det slår Landsretten nu fast i en appelsag, som en tidligere andelshaver anlagde og vandt ved byretten.

Her mente andelshaveren at være gået glip en større sum, da andelslejligheden blev solgt til den ”gamle vurdering”, selvom bestyrelsen havde fået besked om en mulig ny højere vurdering. Andelshaveren påpegede, at man ville have ventet med at sælge, hvis vurderingen havde været kendt.

- Sagen viser med tydelighed, at man som bestyrelse i en andelsboligforening har en loyal oplysningspligt. Når man har fået en vurdering, så skal man informere andelshaverne i løbet ganske af kort tid. Vi taler formentlig om dage, lyder det fra foreningens advokat, Denise Poulin Abrahamsen, fra Wantzin Ejendomsadvokater.

Hos ABF er medlemsrådgivningen enige i udlægningen af dommen, og anbefaler, at bestyrelserne altid er åbne og ærlige med at videregive oplysninger, der har betydning for andelshaverne. Det gælder særligt, når det kommer til økonomiske spørgsmål, som eksempelvis nye vurderinger eller priser på større vedligeholdelsesarbejder.

Andelshaveren tabte
Selve appelsagen endte med en frifindelse af andelsboligforeningen og bestyrelsen, der ellers havde tabt i byretten.

Det skyldes, at Landsretten vurderede, at der var indgået en bindende aftale om salg af andelslejligheden samme dag, som bestyrelsen fik et estimat fra en valuar, ift. en ny vurdering.

Derfor kunne bestyrelsen ikke have nået at informere den sælgende andelshaver om den nye vurdering inden. At de så først informerede om vurderingen godt en måned efter, var dog for lang tid at vente.

Årsagen til, at foreningen fik en ny valuarvurdering, var på grund af usikkerhed om priserne i forbindelse med det såkaldte Blackstone-indgreb og skyldtes en anbefaling fra deres administrator.
 
De havde ellers hidtil brugt den offentlige vurdering, men havde dog to år tidligere haft sat gang i en valuarvurdering, der dog ikke blev gennemført, da den tegnede til at blive lavere end den offentlige vurdering. Det talte i øvrigt i foreningens favør, da der blev argumenteret med, at bestyrelsen burde have informeret allerede, da de overvejede at få lavet en valuarvurdering. Men da bestyrelsen ikke havde forventet, at den nye vurdering ville være højere, mente retten ikke, at det var ”ansvarspådragende”.
 
Den nye valuarvurdering endte dog med at blive ca. 15 procent højere end den offentlige vurdering, de hidtil havde brugt, men den lå først endeligt klar, efter sagsøgerens lejlighed var solgt og overdraget.

Den tidligere andelshaver, der havde anlagt sagen, blev dømt til at betale sagens omkostninger.