Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forsikringer gennem ABF

ABF har i en årrække tilbudt bestyrelsesansvars - og besvigelsesforsikring til medlemmerne. Forsikringerne beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

Det er i alle andelshaveres interesse, at de frivillige er ordentligt beskyttet og dækket økonomisk ind, uanset hvilket arbejde de udfører for foreningen.

ABF råder sine medlemmer til at forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som bestyrelsen begår.
Det fremgår derfor også af ABF's standardvedtægter, at foreningen skal tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

ABF vil gerne sikre, at foreningerne kan tegne forsikringer på rimelige vilkår. Derfor har ABF indgået en aftale med forsikringsmæglerfirmaet Dahlberg Assurance Agentur, hvor medlemsforeninger kan tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring på favorable vilkår. Det gælder både i forhold til pris og dækning. ABF genforhandler aftalerne hvert år.

 

Læs mere om Bestyrelsesansvarsforsikring

Læs mere om Besvigelsesforsikring 

Dokumenter

  • Tro og loveerklæring til bestyrelsesansvarsforsikring

  • Blanket til tegning af forsikring

  • Tro og loveerklæring til kombineret bestyrelsesansvars og besvigelsesforsikring

  • Forsikringsbetingelser 2021