Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Nu kommer ABF-håndbogen 2022

Der er både nyt om regnskabsvejledninger, energi og en række opdaterede standarddokumenter blandt tilføjelserne i ABF-håndbogen 2022, som udkommer i slutningen af august.

DEL ARTIKEL


ABF-håndbogen er et opslagsværk og værktøj, som gennemgår alle de opgaver og udfordringer, som andelsboligforeninger kan støde på i hverdagen. Den har siden 1986 hjulpet alle, der på nogen måde har andelsboligforeninger inde på livet, og nu er en ny udgave for 2022 snart på gaden.

Bogen udsendes gratis til alle medlemsforeninger, og siden den seneste udgave i 2020 er der sket en lang række væsentlige ændringer - både i forhold til lovgivning og vejledninger. 

Ejendomsvurderingslov
Folketinget vedtog i februar 2021 en ny ejendomsvurderingslov, som betød et endegyldigt farvel til nye offentlige ejendomsvurderinger. Derudover har Erhvervsstyrelsen lavet en opdateret regnskabsvejledning med tilhørende modelregnskab, ligesom det har betydet en række ændringer til kapitel D om foreningens økonomi.

Oplysningspligt
Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger mv. blev ændret med virkning fra 1. juli 2021. Dels med konsekvensrettelser som følge af muligheden for fastholdelse af valuarvurdering, som blev tilføjet i andelsboligforeningsloven 1. juli 2020, og dels med en ny forpligtelse til at indberette oplysninger om salg, som gælder for salg aftalt efter 1. juli 2021. Læs mere herom i kapitel E om overdragelse.

Ny lejelov
Lejeloven og boligreguleringsloven er skrevet sammen til en ny lejelov og lov om boligforhold. Selvom indholdsændringerne er begrænsede, har det bl.a. betydet, at bestemmelserne har fået nye paragrafnumre, som er vigtige at huske ved fremsendelse af fx påbuds- og eksklusionsskrivelser. Det betyder også, at ministeriet arbejder på en ny standardlejekontrakt.

Energi og affald
På den politiske dagsorden og blandt ABF’s medlemmer har energi fyldt meget de seneste år. Derfor er kapitel G udvidet med nye afsnit om affaldssortering, om ladestandere til elbiler, om udfasning af gas- og oliefyr, og om nye regler for fjernaflæselige målere og forbrugsoplysninger.

Nye standarddokumenter og interesselister
Der er kommet nye ABF-standarddokumenter til, herunder en vejledning til forslag på generalforsamlingen, som bl.a. beskriver, hvad et forslag skal indeholde for, at generalforsamlingen kan tage det til afstemning. Der er også tilføjet et eksempel på, hvordan en varslingsskrivelse kan se ud, når foreningen har brug for at få adgang til en bolig.

ABF har en række alternative bestemmelser til ABF’s standardvedtægter, og på andelsboligdagene i foråret 2022 blev en ny bestemmelse om interesseliste præsenteret, som alternativ til en traditionel ekstern venteliste. Der har nemlig været en stigende interesse fra ABF’s medlemmer for at sikre foreningernes medbestemmelse i forhold til valg af nye andelshavere. De alternative bestemmelser kan ses i bilagene til kapitel A.

Du kan læse mere om ABF-håndbogen – der også findes i en digital udgave - herunder.

FAKTA
ABF-håndbogen 2022

  • Alle medlemsforeninger får et gratis eksemplar.
  • Håndbogen sendes til foreningens formand/kontaktperson.
  • Omdeling sker med PostNord.
  • Medlemmer kan bestille ekstra eksemplarer. Pris: 100 kr. pr. bog. Pris for Ikke-medlemmer, firmaer m.v.: 1.100 kr. pr. bog. Priser er inkl. moms og forsendelse.
  • Bestilling på: www.abf-rep.dk/radgivning/abf-handbogen/
  • Obs: Det gratis eksemplar skal ikke bestilles, det sendes automatisk.