Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Hold øje med ny pulje til ladestandere i andelsboligforeninger

Snart kan andelsboligforeninger få tilskud til nye ladestanderprojekter. OBS: Styrelsen oplyser pr. november 2023, at puljen er lukket og ikke kommer igen, da der ikke er afsat midler til, at den kan fortsætte som planlagt.

DEL ARTIKEL


Et flertal i Folketinget har netop vedtaget at afsætte i alt godt 90 millioner kroner til elbil-ladestandere i boligforeninger, fordelt over de næste tre år.

Her skal de 20 procent - altså cirka 18 millioner - specifikt gå til ladestandere i andelsboligforeninger. Der kan dog blive tale om et større beløb, afhængig af hvor mange der søger den samlede pulje.

Pengene gives som et tilskud på op til 25 procent af et projekts totalomkostninger, og der bliver prioriteret i forhold til hvor stor foreningen er og hvor langt der er til offentlige ladestandere.

Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2023, og det bliver formentlig fra omkring det tidspunkt, at andelsboligforeningerne får mulighed for at søge til sine ladestanderprojekter, men man bør holde øje allerede fra november.

Det er i hvert fald meldingen fra Bolig- og Planstyrelsen, der skal administrere puljen, som de også gjorde med den tidligere pulje til ladestandere fra 2021. Dengang var der en kort ansøgningsfrist i netop november måned, så det er en god idé at holde øje og være klar til at søge. Der vil dog være penge i puljen hvert år i både 2023, 2024 og 2025, så hvis det glipper i første omgang, så er der flere muligheder.

Næsten samme regler
Der bliver lavet en ny bekendtgørelse, men regler og krav forventes at blive nogenlunde de samme, som ved den seneste pulje, hvor der var rift om pengene. Dengang var det dog en del der fik tilsagn om tilskud, men faldt fra, fordi der ikke var tilslutning blandt beboerne i den enkelte forening. Det betød så at nogle af dem på ventelisten kunne få glæde af tilskuddet.

ABF opfordrer derfor til at man allerede nu snakker sammen i sin forening og ser om der er interesse for et ladestanderprojekt, da Bolig- og Planstyrelsen skal have dokumentation for, at der er tilslutning blandt beboerne i foreningen.

Derudover gør styrelsen opmærksom på, at det er vigtigt, at man først går i gang med sit ladestanderprojeket, når man har fået den endelige påbegyndelsestilladelse. Sidste gang var der nogen der gik glip af pengene, fordi de gik i gang allerede da de havde fået tilsagn om tilskud.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at det er et krav at ladestanderen etableres på foreningens fælles parkeringsareal, så alle i foreningen har mulighed for at bruge den. Det kræver derfor, at der er parkeringsarealer i tilknytning til andelsboligforeningen.

Men følg med på www.bpst.dk under boliger.

I ABF holder vi selvfølgelig også øje og vi orienterer, så snart vi ved mere.

Derudover kan vi anbefale at du kigger ind på vores Dialogforum, hvor der er er rigtig mange andelshavere og bestyrelser der deler erfaringer og gode råd om netop ladestanderprojekter.
Se mere under "Min side" (kræver log-in) 

OBS: Styrelsen oplyser pr. november 2023, at puljen er lukket og ikke kommer igen, da der ikke er afsat midler til, at den kan fortsætte som planlagt.

De der har søgt og fået penge, er sikrede, ligesom evt. tiloversblevne midler vil blive fordelt blandt de der tidligere har ansøgt.

 

OBS: Styrelsen oplyser pr. november 2023, at puljen er lukket og ikke kommer igen, da der ikke er afsat midler til, at den kan fortsætte som planlagt.

De der har søgt og fået penge, er sikrede, ligesom evt. tiloversblevne midler vil blive fordelt blandt de der tidligere har ansøgt.

FAKTA: Sådan foregår ansøgningsprocessen


  • Processen tegner til at blive sådan, at der kan søges om tilskud i cirka en måned, men fristen kan blive kortere.
  • Herefter vil styrelsen giver tilsagn (eller afvise) og bede om dokumentation for opbakningen til projektet. Her vil pengene være reserveret. Sidst var det et halvt år, men perioden bliver formentlig sat ned, så det kan være en fordel at finde opbakning allerede nu.
  • Når det er godkendt og man får påbegyndelsestilladelse, vil foreningen typisk have et år til at lave projektet og indsende dokumentation, regnskab mv.
  •  Andelsboligforeninger der søgte og fik tilskud fra puljen i 2021, har typisk fået i omegnen af 20.000 kroner.
  • Man kan maksimalt få 25 % af de samlede omkostninger.
  • Det bliver formentlig ikke muligt at klage over styrelsens afgørelser.