Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Billige lån til udskiftning af gas- og oliefyr

Regeringen og Finans Danmark har indgået en partnerskabsaftale om attraktive grønne lån til udskiftning af olie- og gasfyr. Alle foreninger får brev fra myndighederne om den videre proces.

DEL ARTIKEL

Under overskriften ”Fyr dit fyr” har regeringen og Finans Danmark indgået en partnerskabsaftale, som åbner op for danskeres adgang til billig finansiering af fx varmepumper.

Knapt en halv million danske hjem, herunder også private andelsboligforeninger, opvarmes i dag med gas eller i mindre omfang med olie.

En stor del af de hjem vil have mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmenettet, men der er også en del husstande, som ikke kan få mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet.
Det kan være svært at gennemskue planerne for etablering af fjernvarme i den enkelte kommune.


A/B Gartnervænget har fået varmepumper. Prisen er
ca. 125.000 kr.
pr. andel. Her ses formand Bente Jensen.

Tjek postkassen
Første skridt mod billig finansiering tages, når Regeringen i løbet af 2022 sender et brev til alle husejere med olie- eller gasfyr, herunder også private andelsboligforeninger, med besked om, hvorvidt det er muligt at blive koblet på fjernvarmenettet i jeres område.
Hvis det ikke er tilfældet, vil der også stå i brevet, om myndighederne anbefaler, at jeres forening i stedet skal overveje at udskifte olie- eller gasfyret med fx en varmepumpe.  
En informationsindsats som ABF er meget tilfreds med, fortæller ABF’s direktør Jan Hansen:

− Med 98 kommuner er det utroligt komplekst at skulle danne sig et overblik over fjernvarmemuligheder og ikke mindst begrænsninger. Derfor er et brev til den enkelte andelsboligforening et rigtigt godt initiativ og fuldstændig altafgørende for, at vi ikke taber landets cirka 9.000 private andelsboligforeninger på gulvet i processen fra naturgas og olie til de mere grønne energiformer, udtaler Jan Hansen.

Økonomisk barriere
Næste skridt er finansieringen. Aftalen indeholder initiativer for de foreninger, som ikke kan få adgang til fjernvarme., som skal gøre det billigere at optage lån til at udskifte olie- eller gasfyr

Indenfor lovgivningens rammer vil penge- og realkreditinstitutterne kontakte alle kunder med boliger med olie- eller gasfyr, som ikke får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet, og som har mulighed for at få finansiering til at udskifte olie- eller gasfyret til en grøn opvarmningskilde. Når penge- og realkreditinstitutter kontakter kunder, sker det med udgangspunkt i information fra myndighederne.

Som led i aftalen stiller penge- og realkreditinstitutterne derudover et pengeinstitutlån eller et realkreditlån til rådighed for kreditværdige kunder uden oprettelsesgebyrer og med lav rente. Tilbuddet gælder alle kunder, der har mulighed for at få finansiering.
Netop billige grønne lån er i fokus hos mange foreninger, fortæller Jan Hansen:

− Vi ved, at finansieringen kan være en stopklods i mange foreninger, når vi snakker energirenovering. Et højt aldersgennemsnit gør det ofte svært at få vedtaget dyre og langsigtede projekter på generalforsamlingerne. Derfor er det klogt, at Regeringen nu sætter ind med billige grønne lån, som vil være en hjælp for bestyrelserne. Det er ofte bestyrelsen, som skal ”sælge” dyre varmepumper med en 15-årig levetid, og det kan være svært for mange andelshavere at se så langt ud i fremtiden, siger Jan Hansen.

Regeringen lægger samtidigt op til fra januar 2023 at afgiftsfritage tinglysning af pant for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr til grønne opvarmningskilder.
Partnerskabet mellem regeringen og Finans Danmark skal evalueres inden udgangen af 2024.