Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

ABF’s landsformandskab har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på interessante indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Det lokale arbejde i Kreds Vestsjælland varetages p.t. af ABF’s landsformandskab og ABF’s sekretariat i fællesskab, da den valgte kredsbestyrelse er udtrådt af arbejdet i ABF, som følge af fraflytning til anden boligform, forhold i egen forening m.v.

Vi håber, at vi på generalforsamlingen får valgt en ny bestyrelse, som vil indgå i det fremtidige arbejde i kredsen bl.a. med lokale medlemsarrangementer, i et tæt samarbejde med ABF’s sekretariat.

Undervejs på generalforsamlingen vil ABF’s landsformandskab berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret.

Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd til hver enkelt medlemsforening.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællespisning kl. 18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Valg af kredsnæstformand for et år

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Valg af op til to kredsbestyrelsesmedlemmer for et år

Valg af to suppleanter for et år

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6.Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Vestsjælland få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7.Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet – Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

Tak for i dag!

 

Arrangements information

  • Generalforsamling
  • 30. august 2022 18:00
  • 30. august 2022 21:30
  • Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58 - 4300 Holbæk
  • Sjælland
  • Gratis
  • Kun for medlemmer