Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamling - Nordjylland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling.

Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformandskab vil undervejs berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret. Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Undervejs vil vi byde på en kop aften kaffe/the og sandwich.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Svend Erik Laustsen er p.t. konstitueret som kredsformand

Valg af kredsnæstformand for et år

Jan Berg er p.t. konstitueret som kredsnæstformand

Valg af tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Mette Røgild, Kristian Myrup og Per Christiansen er på valg

Valg af et kredsbestyrelsesmedlem for et år

Karen Melson er på valg

Valg af to suppleanter for et år

Suppleantposterne er p.t. vakante, da suppleanterne er indtrådt i bestyrelsen

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6. Valg til hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Nordjylland få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet - Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

Tak for i dag!

Arrangements information

  • Generalforsamling
  • 26. september 2022 19:00
  • 26. september 2022 22:00
  • Aab Konference, Harald Jensens Vej 7-9 - 9000 Aalborg
  • Nordjylland
  • Gratis
  • Kun for medlemmer