Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ophørsbeskatning

Hvad er ophørsbeskatning?

Ophørsbeskatning kommer på tale, når samtlige lejemål (både erhvervs- og boliglejemål) overgår til at være andele. Det betyder, at ophørsbeskatning først kommer på tale, når foreningen stopper med at drive erhverv i form af udlejning af lokaler.

Den beskatning, der beregnes af foreningens indkomst - altså avancen på salget af lejligheder - kaldes 'ophørsbeskatning'.

Hvornår sker der ophørsbeskatning?

Ophørsbeskatning finder sted, når det sidste lejemål i ejendommen bliver solgt som andel. Det sidst udlejede lejemål kan både være erhverv og bolig. Det betyder, at i andelsboligforeninger, hvor der både er udlejet erhverv og bolig, kan man lade alle boliglejemål overgå til andel uden at blive udsat for ophørsbeskatning, blot man bliver ved med at opretholde erhvervslejemålene. Men der skal være tale om reelle lejemål. 

Hvis ejendommen råder over en viceværtbolig, sker der ikke ophørsbeskatning, så længe foreningen opretholder denne, selvom alle andre boliger er overgået til andel. Til gengæld sker der ophørsbeskatning, hvis man vælger at lade viceværtboligen overgå til andel.  

Salg af sidste lejemål  

ABF har tidligere anbefalet ikke at sælge det sidste lejemål, men nu er opgørelsesmetoden  fastlagt, og derfor vil det for nogle foreninger være en fordel at sælge det sidste lejemål og dermed komme af med skattepligten og forpligtelsen til at indgive selvangivelse m.v.

Hvorvidt salg af sidste lejemål er hensigtsmæssigt, skal afklares med foreningens revisor og/eller administrator inden et evt. salg.

Beregning af ophørsbeskatning

Når det sidste lejemål overgår til andel, skal der ske en vurdering af, hvornår hvert enkelt lejemål er overgået til andel. Det gælder for ALLE overgåede lejemål.

Kun lejemål, der er overgået til andel efter den 19. maj 1994 medtages i grundlaget for beskatningen.