Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Finansiering af foreningen

Andelsboligforeninger vil ofte have et behov for finansiering. Det kan fx være i forbindelse med stiftelsen af foreningen eller ved større vedligeholdelsesarbejder. En andelsboligforening, som ejer sin ejendom, kan optage realkreditlån mod sikkerhed i foreningens ejendom.

Som forening er det vigtigt at undersøge markedet, når der skal optages lån eller et eksisterende lån skal omlægges. 

Overordnet set er der disse låntyper på det danske realkreditmarked:

  • Obligationslån med fast rente
  • Kontantlån med fast rente
  • Rentetilpasningslån og CIBOR-lån med variabel rente

Der er ikke en bestemt type lån, der er den bedste til alle andelsboligforeninger. Tværtimod er den enkelte forenings specifikke forhold og ønsker meget vigtige, når valget skal træffes.

ABF anbefaler dog som udgangspunkt, at andelsboligforeninger har lån med fast rente og afvikling. Ved denne finansiering kendes ydelserne på lånet langt ud i fremtiden, hvilket giver en økonomisk sikkerhed for foreningen. Det er kun bidragssatsen, der kan stige.

Forhold ved ejendommen såsom beliggenhed, vedligeholdelsesstand og behovet for moderniseringer spiller ind på valg af lån. Også økonomi, risikovillighed samt foreningens forventninger til udviklingen i rente og inflation må overvejes.

Da forskellige låntyper har forskellig rente, har valg af låntype en direkte effekt på andelsboligforeningens udgifter og derved boligafgiften.

Der kan som udgangspunkt lånes op til 80% som realkreditlån. Har foreningen brug for finansiering udover 80%, kan der søges om lån i et pengeinstitut. Dette kan være aktuelt, hvis foreningen fx kun ønsker et mindre lån eller en kort tilbagebetalingsfrist, da låneomkostningerne/ stiftelsesomkostningerne er lavere end ved låneoptagelse i realkreditinstitut. Lån i pengeinstitut er som udgangspunkt variabelt forrentet.

I finansieringssituationen, er det kreditforeningen, som fastsætter værdien på foreningens ejendom og det er ud fra denne værdi, lånegrænsen fastsættes.