Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Historien om ABF


1974 - ABF ser dagens lys 

ABF blev dannet 15. marts 1974 af 69 andelsboligforeninger, som ville modsætte sig et lovforslag, der ville få negative økonomiske konsekvenser for foreningerne. Lovforslaget blev imidlertid ikke vedtaget.

Foreningerne besluttede dog at fortsætte og danne en organisation, som skulle varetage private andelsboligforeningers interesser og være behjælpelig med vejledning overfor medlemmerne.

De næste otte år var en stille tid for ABF, og tiden blev brugt på at konstituere sig og hverve nye medlemmer.

Tilbudspligten indføres

En ny lov sikrede i 1976 lejerne i udlejningsejendomme forkøbsret til at købe ejendommen - hvis udlejeren udbød ejendommen til salg - og stifte en andelsboligforening.

De fleste af de foreninger, som benyttede sig af tilbudspligten, er stiftet før 1980 og omtales populært som 'traditionelle' andelsboligforeninger.

Støtten indføres - og afskaffes

I 1981 blev det muligt at søge støtte til at finansiere etablering af nye andelsboligforeninger. Det resulterede i et væld af nye foreninger rundt om i landet - dog fortrinsvist i provinsen. 

Tilbudspligten fik stor indflydelse på udviklingen af ABF, da loven satte gang i byggeriet af andelsboliger. I de efterfølgende år blev et stigende antal foreninger medlem af ABF, der gik fra at være en organisation for de københavnske foreninger til også at repræsentere de nye foreninger i provinsen.

Støtten blev imidlertid afviklet fra 2000 og ophørte endeligt i 2004.

Medlemstallet idag

I dag etableres der kun andelsboligforeninger som almindeligt nybyggeri, eller når udlejningsejendomme omdannes til andelsboligforening via tilbudspligten.

Omkring 5.300 foreninger er medlem af ABF repræsenterende mere end 105.000 andelsboliger. Det svarer til ca. 50% af det samlede antal andelsboliger i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistik er der omkring 208.000 andelsboliger i Danmark. Der er ingen offentlige registre over antallet af andelsboligforeninger. 

Tidslinje: ABF gennem 40 år

Klik på billedet for at se en større version