Spring navigationen over og gå direkte til indhold
PRESSEMEDDELELSER

Uklare vurderinger er gift for andelsboligerne

De seneste dage har en række medier påvist store problemer med de foreløbige offentlige vurderinger af andelsboligernes grunde, som skal bruges til at beregne deres skat. Hos andelsboligforeningernes interesseorganisation, ABF, oplever man en stigende utryghed og frustration blandt andelshaverne.

DEL ARTIKEL


De seneste dage har en række medier påvist store problemer med de foreløbige offentlige vurderinger af andelsboligernes grunde, som skal bruges til at beregne deres skat.

Hos andelsboligforeningernes interesseorganisation, ABF, oplever man en stigende utryghed og frustration blandt andelshaverne.

- Det kan godt være, at de reelle økonomiske konsekvenser og højere skattebetalinger indfases gradvist, men det er stadig enormt utrygt for beboerne, at man har en offentlig vurdering af deres boligers grundværdier, der ikke er entydig og til at forstå, siger Jan Hansen, der er direktør i ABF.

Han fortsætter:
- Som de foreløbige vurderinger er lavet nu, er det umuligt at se, om det faktisk er en rimelig vurdering og folk kan ikke sammenligne deres vurdering med andre, siger Jan Hansen.

ABF er bekendt med åbenlyst forkert fastsatte grundværdier, og selvom det er en foreløbig vurdering, så har vurderingen betydning for, hvor meget andelshaverne skal have op af lommen til betaling af ejendomsskat fra 2024.

- Da den foreløbige vurdering ikke kan påklages, er der foreninger, der går en usikker tid i møde, fordi de reelt ikke ved, hvad den økonomiske konsekvens bliver for andelsboligforeningen, siger Jan Hansen.

Han fortsætter:
- Usikkerheden kan have negativ betydning ved overdragelser af andelsboliger. En køber har brug for sikkerhed omkring den fremtidige økonomi, inden der sættes en underskrift på en købsaftale.

- Systemet og metoderne omkring vurderingerne er simpelthen for komplekst og uigennemskueligt. Det virker lidt som et lotteri, hvilken værdi man har fået udtrukket. Det er naturligvis utrygt og enormt frustrerende, for den enkelte forening kan ikke gøre noget før tidligst i 2025. Det er gift for foreningernes mulighed for at navigere økonomisk i forhold til eventuelle fremtidige projekter. Jeg håber, at Vurderingsstyrelsen vil hjælpe med at skabe klarhed forud for de endelige vurderinger, siger Jan Hansen.

Kontakt for yderligere information:


Direktør i ABF, Jan Hansen
Telefon: 33 86 28 30/20 10 40 25
Mail: jh@abf-rep.dk