Spring navigationen over og gå direkte til indhold
PRESSEMEDDELELSER

Husk økonomisk trængte borgere i andelsboliger, når I diskuterer politik i valgkampen

Der skal fokus på, at økonomisk trængte unge og ældre i andelsboliger ikke har samme muligheder for offentlig støtte som i andre boligformer. Og der mangler stadig afklaring på, hvordan man sikrer reelle finansieringsmuligheder af andelsboliger. Det er blot to ting, ABF mener, politikerne skal have for øje i valgkampen.

DEL ARTIKEL

Valgkamp sætter mange politiske ting i stå, men fra ABF’s side håber vi, at politikerne og embedsmændene har fokus på, at der er en række udeståender på andelsboligområdet, som ikke må gå tabt i en valgkamp og de efterfølgende politiske forhandlinger. Flere ting haster det med at få på plads.

I disse tider er der meget usikkerhed og nervøsitet i samfundet og ikke mindst bekymring over, hvordan man skal klare sig igennem en vinter med høje energi- og fødevarepriser. Især ældre og unge udgør en meget stor del af de over 220.000 danskere, som bor i andelsboliger. Netop disse to grupper er særligt pressede på økonomien, for flere af de støtteordninger og lånemuligheder, som findes, tilgodeser ikke andelshavere, som mangler muligheder for hjælp nu, hvor vi befinder os i en krisetid. Eksempelvis kan andelshavere ikke få boligstøtte som lejere eller låne på så gode vilkår som ejere.

- Andelsboligforeningerne hjælper, hvor de kan og lader andelshavere have økonomiske udeståender for en periode - i det omfang foreningens økonomi kan bære det. Vi tager ansvar og rækker hånden ud, siger ABF’s landsformand, Hans Erik Lund, og appellerer samtidig til, at andelshaverne ikke bliver glemt i og efter valgkampen.

- Foreningerne kan ikke løse problemerne selv, og der er også grænser for, hvor meget man kan have af restancer. Så der er brug for, at der kigges særligt på, hvordan man kan hjælpe pensionister og studerende i andelsboliger, så de ikke risikerer at blive sat på gaden, afslutter Hans Erik Lund.  

ABF ønsker alle politiske partier en god valgkamp, og håber på, at der, ud over fokus på stabilitet i samfundet, også kommer fokus på blandede byer, bæredygtighed og demokratiske ejerformer. Et særligt håb er, at boligpolitik igen skabes med brede forlig og samarbejder over den politiske midte, og at man husker at se på, hvorfor og hvordan den private andelsbolig blev en så stor succes, som den er. 

Kontakt for yderligere information: 

Landsformand
Hans Erik Lund
m: abf@abf-rep.dk
t: 21 41 30 88

Kommunikationschef
Isaac Appelquist
m: iaa@abf-rep.dk
t: 33 86 28 51