Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Trænger jeres gård til en makeover?

I A/B Tagensbo I & II har andelshaverne fået et nyt, indbydende skov¬havemiljø i gårdene. En del af gårdprojektet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens byhavepulje, som nu er åben for nye ansøgninger.

DEL ARTIKEL

Log ind kun for medlemmer

Godt indhold koster. Derfor er det kun medlemmer, som kan læse om A/B Tagensbo I & II i København NV og blive klogere på Byhavepuljen.
Et medlemskab koster heldigvis kun 232 kr. pr. andel pr. år.

Bliv medlem

Tilskud til etablering af byhave 2024

Tilskudsstørrelse:
25.000-250.000 kr.

Ansøgerkreds:
Ejerfor­eninger, andelsboligfor­eninger og private udlejere i København, Frederiks­berg, Odense, Aarhus, og Aalborg.

Krav:
Projektet skal vedta­ges på en generalforsam­ling og må ikke startes, før tilsagn er modtaget.

Ansøgningsfrist:
01/10/2024 – så kom endelig i gang med jeres projektbeskrivelse og ansøgningsproces.

Formål:
At give adgang til grønne områder i større byer ved etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.