Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

"Tidligere løb vandet i flere minutter for at blive varmt"

Tre små kneb har forbedret vandtryk og -temperatur i A/B Esbern Snares Gade 20-22. Bliv klogere på foreningens brugsvand, når forårets Mød Eksperterne KBH slår dørene op 6. maj hos Nordea.

DEL ARTIKEL

Koldt vand og lavt vandtryk. To daglige irrita­tionsmomenter, som nu er fortid for andelsha­verne i A/B Esbern Snares Gade 20-22 i hjertet af Vesterbro i København. Den lille forening tæller 18 andele og havde igennem længere tid kæmpet med det varme vand.

Ejendommen er opført i 1905 og er dermed en af de mange ældre etageejendomme i ho­vedstaden, som løbende skal vedligeholde de tekniske installationer, for at andelshaverne har en konstant og behagelig temperatur i de­res boliger. Derfor kontaktede andelshaver og varmemester Claus Buhl Nielsen foreningens vvs-samarbejdspartner, Guldager, for at få rådgivning til at forbedre vandtryk og varme­grader. Heldigvis var der hjælp at hente.

− Med tre forholdsvis nemme greb har vi nu fået styr på det varme vand. Vi fik skyllet rørene igennem og fik etableret et bypass-rør, der forhindrer dannelse af luftlommer i det varme brugsvandssystem i forbindelse med den årlige rensning af foreningens varmt­vandsbeholder. Derudover fik vi en ny ventil, som sikrer en bedre fordeling af det varme vand i anlægget, hvilket jo er en fordel, når alle tager morgenbad på samme tid, forklarer han.

Effektivt værn

Luftlommer i systemet har også været et problem. De skaber områder med stillestående vand og øget risiko for dannelse af belægnin­ger og bakterievækst. Luft giver også rystelser i rørene, der derved frigiver aflejringer, som sætter sig i andelshavernes vandhaner, der så skal renses oftere.

De frigjorte aflejringer sætter sig også i cir­kulationssystemet og reducerer cirkulationen. Det afkøler det varme vand og øger risikoen for bakterievækst.

Desuden skal det varme vand løbe lang tid, før der kommer varmt vand frem til de andelshavere, som bor på de øverste etager. Bypass-røret er et effektivt værn mod luftlom­merne. Nu kan varmtvandsbeholderen blive renset uden risiko for, at der kommer luft i systemet.

− Når beholderen renses, bliver der altid hængt opslag op i de to opgange om, at der bliver lukket for det varme vand. Desværre er det næsten umuligt at undgå, at en eller flere andelshave­re alligevel kommer til at åbne for det varme vand under beholderrensnin­gen, og derved suges der luft ind i sy­stemet, forklarer Claus Buhl Nielsen og fortsætter:

− Med bypass-systemet kan rens­ningen nu foretages uden risiko for luftlommer. Bypass-systemet lukker simpelthen bare koldt vand ind i systemet, hvis en andelshaver åbner for en varm hane under beholderrens­ningen. Når arbejdet er færdigt, og der igen er vand på beholderen, lukkes der for bypass systemet, og der er igen varmt vand i rørene, vel at mærke uden luftlommer, forklarer Claus Buhl Nielsen.

Fra 25 til 50 grader

De små kneb kan ikke kun mærkes på vandtrykket. Det varme vand er vitter­ligt blevet varmere. Tidligere kunne temperaturen på det ”varme” vand fal­de til 25 grader. Det er heldigvis slut nu, forklarer Claus Buhl Nielsen:

− Vi er gået fra en temperatur på 25 grader, når det var lavest til at have en konstant temperatur på omkring 50 grader med vores forbedringer af an­lægget. Det øger helt sikkert livskva­liteten i boligerne og forebygger også bakterier i brugsvandet.

Foreningen fik udført de små for­bedringer af anlægget for to måneder siden og venter spændt på den første årsopgørelse af foreningens samlede vandforbrug.

− Tidligere skulle vandet løbe i flere minutter for at blive varmt. Det er slut nu, og det regner vi også med vil give en kontant besparelse på vandreg­ningen. Samtidigt har vi individuelle vandmålere i lejlighederne, og når folk selv får besparelsen, er det ofte et incitament til at passe på vandforbru­get, siger han.

Foreningen får i øvrigt serviceret og renset varmtvandsbeholderen én gang om året, så de 18 andelshavere har også styr på den del af de tekniske installationer.

Med få greb har foreningen med andre ord vedligeholdt og optimeret deres vandinstallationer uden at skul­le finde den store pengepung frem.

− Det bedste af det hele er, at den samlede regning lød på 48.000 kr. ex moms. Det beløb havde vi på forenin­gens henlæggelseskonto, så vi har ikke skullet låne, slutter Claus Buhl Nielsen.


FALDSTAMMER, BRUGSVAND OG BYGGESTYRING:

Faldstammer har en levetid på 30-70 år. Som andelshaver op­lever du måske problemer med trykket, temperaturen og ventetiden på det varme vand.

Ingeniørfirmaet Bang & Been­feldt gennemgår typiske udfor­dringer ift. VVS-installationer.

Per Aarsleff gennemgår meto­der for renovering af faldstam­mer.

Guldager A/S fortæller om sikring af bakteriefrit, rent brugsvand og korrosionsbe­skyttelse af rørene.

Aftenens vært Nordea kommer rundt om finansiering og forbedringers indvirkning på værdiansættelsen.

Advokat Nicholas Wantzin gennemgår faldgruber ved kontraktindgåelse og bygge­sagsadministration.

ABF’s gratis Mød Eksperter­ne-arrangementer er for både medlemmer og ikke-medlem­mer.