Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Nye timesatser for værdien af eget arbejde

Nu offentliggør ABF de nye timesatser for værdien af eget arbejde på baggrund af Danmarks Statistik. Satserne for 2024 er steget en smule.

DEL ARTIKEL


Når værdien af andelsboligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

Også i år har der været en stigning, så i 2024 udgør den vejledende timesats for eget arbejde:

  • 232 kr./time i København
  • 206 kr./time for resten af landet.

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

ABF-håndbogen

En håndbog for private andelsboligforeninger om juridiske, tekniske og økonomiske emner.