Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Gratis webinar om besigtigelse ved salg

Deltag i webinaret "Ekspertens råd til besigtigelse af bolig ved salg" og varm op med medlemsrådgivningens fire hurtige om el og vvs-eftersyn.

DEL ARTIKEL

28 procent af danskerne gør-det-selv, når ting skal fikses i hjemmet, men det er ikke alle, som er lige snilde på fingrene.

ABF sætter spot på besigtigelse af andelsboliger ved salg, når vi inviterer til gratis webinar torsdag den 21. marts kl. 14. Her vil vurderingsperson Isabella Yde fortælle om sine opmærksomhedspunkter, når hun besigtiger boliger. Webinaret er særligt henvendt til jer, der bor i ”tæt-lav”-bebyggelse (dvs. ikke etageejendom).

Isabella Yde har mange års erfaring, og vil komme ind på nogle af de problematikker, som man kan støde på undervejs i en besigtigelse . 

Derudover deltager en jurist fra ABF’s medlemsrådgivning som løbende vil supplere med juridiske forhold, man skal være opmærksom på. 

På webinaret kommer vi blandt andet ind på: 

  • Hvad en besigtigelse af boligens vedligeholdelsesmæssige stand indebærer 
  • Typiske problemstillinger, særligt i forhold til tæt/lav-bebyggelse 
  • Hvad lægger en vurderingsperson særligt vægt på i forbindelse med gennemgang af boligen 
  • Er der juridiske ting, man skal være opmærksom på? 

Til efteråret kommer der er et lignende webinar særligt henvendt til etageejendomme, så hold øje med aktivitetsoversigten her på siden. 

Allerede nu kan I varme op ved at læse medlemsrådgivningens spørgsmål og svar om el- og vvs-eftersyn. Har du styr på paragrafferne? Ellers læs videre og tilmeld dig webinaret via linket til højre på siden.

El- og VVS-eftersyn kan forebygge brand- og vandskader og sikre køber mod at overtage ulovlige eller defekte installationer.

Hvad er et el-og VVS-eftersyn?

Et el- og VVS-eftersyn er en rapport, der beskriver tilstanden af boligens el- og VVS-installationer. Rapporten skal laves af en autoriseret el- eller VVS-installatør. Formålet med eftersynene er at konstatere, om installationerne er lovlige og funge­rer, som de skal. Eftersynene kan derfor være med til at sikre ejendommen mod brand- og vandskader.

Er det lovpligtigt at få lavet el-og VVS-ef­tersyn ved salg af en andelsbolig?

Nej, der er ikke noget lovkrav om, at der skal udar­bejdes el- og VVS-eftersyn ved salg af en andelsbo­lig. Det er foreningens vedtægter, der afgør, om rap­porterne skal laves. Hvis man som forening gerne vil tilføje krav i vedtægterne om, at eftersynene skal laves, kan man på generalforsamlingen vedtage den alternative bestemmelse til ABF’s standardvedtæg­ter om el- og VVS-eftersyn.

Skal sælger udbedre fejl og mangler på­peget i rapporterne?

Hvis der er tale om ulovlige el- og VVS-installationer i boligen, er det ABF’s anbefaling, at bestyrelsen bør kræve, at sælger får udbedret manglerne. Fejl og mangler ved el- og VVS-installationer adskiller sig typisk fra andre fejl og mangler i boligen ved, at det kan være til skade for ejendommen, hvis de ikke bliver udbedret. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at beregne et fradrag i overdragelsessummen.

Er det en forbedring, hvis sælger får udbedret fejl og mangler påpeget i rap­porterne?

Det kommer an på, hvad det er, der bliver lavet. Re­pareres der på en gammel installation, vil der som udgangspunkt være tale om ren udbedring/vedlige­holdelse. Bliver en ulovlig eller defekt installation erstattet af en ny installation, vil der som udgangs­punkt kunne beregnes en forbedringsværdi. Der skal altså foretages en konkret vurdering, ligesom det er tilfældet med andre arbejder, der udføres i boligen.