Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

En af Danmarks største andelsboligforeninger går forrest i klimakampen

A/B Jojo på Nørrebro er med-initiativtager og driver et nyt bydelsnetværk om bæredygtige boliger og byggeri. Torsdag den 25. april kl. 19-21 går det løs og din forening kan være med. Amager og Vesterbro er næste skridt.

DEL ARTIKEL

Med 402 andele og 42 lejeboliger er A/B Jojo en af de helt store andelsboligforeninger ikke kun på Nørrebro og i Københavns Kommune men i hele Danmark, som nu går forrest i klimakampen. Et af de mere langsigtede skridt er initiativet til at søsætte et lokalt bydelsnetværk omkring bæredygtige boliger og byggeri.

Alle interesserede beboere og foreninger på Nørrebro er velkomne til at møde op på torsdag den 25. april kl. 19-21 i foreningens ”kulturlejlighed”, som ligger på hjørnet af Jesper Brochmandsgade 5 og Struensegade 35 på Nørrebro. I skal blot sende en mail til baeredygtigeboligerogbyggeri@gmail.com for tilmelding. Det er gratis at deltage. (se invitation ude til højre her på siden)

Til netværksaftenen kan deltagere høre oplæg fra blandt andet Christine Collin, Head of Sustainability hos Sweco, rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed. Hun fortæller om, hvordan Sweco arbejder med mere klimarigtige renoveringer og byggeprocesser og hvordan boligforeninger kan forholde sig til total-cost-of-ownership og livscyklusperspektiver, når de skal renovere eller gennemgå større byggeprocesser. Derudover kommer hun også ind på, hvilke konkrete krav og kriterier kan man kan stille entreprenører.

Vedushan Ratnasingam, Projektleder, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen forklarer, hvordan Københavns Kommune arbejder med bolig, byggeri og anlæg ifm. Københavns Kommunes Klimaplan 2035? Hvad fylder lige nu? Hvor er de store CO2-udledninger – og hvad er der fokus på politisk?

Workshopdeltagerne får også mulighed for fælles drøftelse og erfaringsudveksling. Hvilke erfaringer har foreningerne, og hvordan kan de bedst dele og videreudvikle disse? Alle tre oplæg er en del af aftenens program.

FN’s verdensmål på generalforsamlingen
Det er ikke helt tilfældigt, at det er A/B Jojo, som lægger hjerte- og husrum til bydelens første bydelsnetværk om bæredygtige boliger og byggeri. En af ildsjælene er Thorbjørn Fejerskov, bestyrelsesmedlem i den store forening, som gennem et par år har haft fokus på bæredygtighed. Et fokus, som også er vedtaget blandt andelshaverne på den årlige generalforsamling og hvor beboerne løbende er blevet inddraget gennem workshops:

− Vores generalforsamling vedtog for et par år siden, at vi skulle arbejde målrettet med bæredygtighed og afsætte økonomiske rammer til arbejdet. Derfor arbejder vi med at omsætte et udvalg af FN’s  verdensmål under overskriften - Fra verdensmål til hverdagsmål. Som et konkret punkt har generalforsamlingen blandt andet afsat penge til at undersøge, om vi fx kan lave mere bæredygtige sammenlægninger af lejligheder. Vi har et stærk fokus på at vælge materialer ud fra EPO (Environment produkt deklaration) og livscyklusanalyser (LCA).  Kan vi købe miljøvenlig maling? Kan vi ventilere bedre i stedet for at bruge dampspærre?

Bæredygtighedstanken er allerede tænkt ind i foreningens drift og ikke mindst i renoveringsprojekterne, som ligger fint i tråd med lokalnetværket om bæredygtigt byggeri.

− Bæredygtighed er tænkt ind i vores igangværende udskiftning af stigstrenge (et projekt i omegnen af 60 millioner), hvor vi allerede fra projekteringen rejste bæredygtighed som et opmærksomhedspunkt. Vi insisterede på, at der skulle laves beregninger på det energitab, som en manglende isolering af stigstrengene i etageadskillelsen medfører, forklarer Thorbjørn Fejerskov og fortsætter:

 − Vanetænkning gør, at etageadskillelsen er et sted, hvor man ikke plejer at isolere. Beregningen viste, at der var et energitab på 50 procent. Derfor får vi nu isoleret, hvo r man normalt blot kører rørene igennem uden isolering. Så selv om det var lidt dyrere, så er vores forventning, at det medfører besparelser på den lange bane.

402 andelshavere tager ansvar
A/B Jojos gryende erfaringer er, at man godt kan vælge miljørigtig maling, ventilere bedre og undgå gips, som er CO2-tungt, uden at gå på kompromis med kvaliteten i en ældre etageejendom, som er opført i 1920. Relativt nemme og billige løsninger og erfaringer, som foreningen gerne vil dele med de foreninger, som har lyst til at deltage på netværksmødet.

− Vi tror, at vi lettest og smartest kan arbejde med klimatiltag, hvis vi sørger for at dele og skabe viden sammen. Et af vores håb er, at vi kan bruge netværket til at fremme Plug and play-løsninger, hvor foreninger og beboere let kan komme i gang med tiltag, uddyber Thorbjørn Fejerskov.

Derudover kigger foreningen også på, hvordan man kan udarbejde en handicappolitik, som vil styrke tilgængeligheden og om man skal reservere boliger i stueetagen til ældre, så de ikke skal gå på trapper. Et par tiltag, som udspringer af verdensmål-indsatsen. Inspireret af andre foreninger er A/B Jojo også ved at undersøge behovet for en besøgslejlighed til overnattende gæster. På den måde kan børnefamilier blive boende og stadig få besøg uden at skulle lede efter større og dyrere lejligheder.

Nørrebroforeningen vælger også at gå forrest lokalt på Nørrebro, og er meget bevidst om styrken ved at være mange.

− A/B Jojo har kapaciteten til at kunne invitere 25-50 foreninger. Derfor tager vi også ansvaret med at gå forrest og invitere indenfor i vores kulturlejlighed. Oprindeligt var det et gammelt erhvervslejemål, som foreningen har valgt at bruge som kulturlejlighed. Her kan vi enten holde kulturelle arrangementer internt i foreningen, eller som i tilfældet med klimanetværket, åbne op for bæredygtige netværk. Det er også en del af vores verdensmål-fokus, fortæller han.

Amager og Vesterbro venter forude
Netværksmødet udspringer i øvrigt af det lokale klimatopmøde, som blev afholdt på Nørrebro i efteråret 2023 initieret af Københavns Kommune.
Her fortæller projektleder Morten Aasted Hesselbjerg fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Klima og Byudvikling, at kommunen har to lokale klimatopmøder i støbeskeen:

− Lige om hjørnet afvikler vi lokalt klimatopmøde på Amager i samarbejde med Miljøpunkt Amager. Det bliver afviklet den 6. juni og På Vesterbro den 22. september. Vi vil gerne invitere andelsboligforeninger med, både som deltagere og planlæggere. Ønsker andelsboligforeninger at deltage i de to klimatopmøder er de meget velkomne til at sende en mail til ti5u@kk.dk. Andelsboligforeninger har et stort fokus på klima og bæredygtighed, så vi håber at se mange foreninger, fortæller han.