Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Carportens tag producerer strøm

Solceller på carportenes tage har givet andelshavere i A/B Kratlodden billig, energivenlig strøm. Projektet blev gennemført uden stigning i boligafgiften.

DEL ARTIKEL

Der bliver kigget lige dele op mod solen og ned på mobilen i A/B Kratlodden i Bal­lerup Kommune. Der er nemlig både penge at spare og energi at hente, når solen skin­ner ned på andelsboligforeningens række­huse, som før sommerferien fik installeret solceller på alle carportene. På mobiltele­fonen kan andelshaverne følge med i ener­giregnskabet, som henover sommeren viste tegn på fuld valuta for investeringen.

Hver af de 38 andele i A/B Kratlodden har fået installeret 12 solceller oven på garagetaget ud for hver bolig. Udgiften til energioptimeringen er betalt som en fællesudgift, mens investeringen kommer den enkelte andelshaver til gode i form af billigere strøm.

Enkelte af andelshaverne har tilvalgt og betalt for to yderligere solpaneler, og seks andelshavere har investeret i en batteri­pakke, så overskydende strøm kan lagres til senere brug. Det er især i de solrige måneder, når solcellerne producerer mere energi, end andelshaverne bruger, at overskydende strøm sendes videre til elselskabet. Så tjener andel­shaverne faktisk penge på at sælge den strøm, som solcellerne producerer.

Formand Lars Velbæk er en af de andelsha­vere, der har tilkøbt ekstra solceller og et 10 kWh-batteri til lagring af strøm. På den måde kan han gemme strøm til sit energiforbrug, når solen ikke skinner ned på carporten ude foran hans hus – typisk i aftentimerne.

− I juni producerede mine solceller om­kring 700 kWh. Det var mere, end jeg brugte, så omkring en tredjedel af strømmen solgte jeg videre gennem elselskabet, forklarer Lars Velbæk.

Han fortæller, at der naturligvis er forskel på energiudvindingen om sommeren og i vinterhalvåret. I oktober trak solcellerne kun omkring 100 kWh ned til Lars Velbæks ener­giforbrug. Men det er som forventet, fortæller han.

I foreningen har man valgt at fastholde boli­gafgiften trods investeringen i solcellerne. Den lavere energiregning, som andelshaverne får efter installationen af solceller, betyder ifølge formand Lars Velbæk, at alle faktisk oplever en form for boligafgiftsnedsættelse alt efter deres energiforbrug. Lars Velbæk vurderer, at besparelsen på elregningen i gennemsnit ligger på mellem 400-600 kroner om måneden for andelshaverne i A/B Kratlodden.

Sund økonomi banede vejen for solceller

A/B Kratlodden havde ifølge Lars Velbæk en fornuftig opsparing på en million kroner i ban­ken tidligere på året. Men penge på bankkonto­en kan være en dyr fornøjelse, minder han om. Især hvis man har for mange penge stående. − Vi talte en del om de negative renter, vi betalte, fordi vi havde mange penge på kontoen. Derfor var det oplagt at investere dem i noget, som tilførte værdi til vores forening og den enkelte andelshaver.

Sammen med en kassekredit som A/B Kratlodden havde på en million kroner og den tilsvarende opspa­ring i banken, kunne foreningen med en forhøjelse af kassekreditten finansiere hele solcelleprojektet.

− Ved at forhøje kassekreditten med en halv million kroner kunne vi gennemføre projektet uden at skulle optage et dyrt banklån. Så den eneste forpligtelse, vi har, er at betale af på kassekreditten.

Og det gør andelshaverne i A/B Kratlodden. Renter og afdrag på kassekreditten betales af det overskud, som andelsboligforeningen har på driften hver måned, fortæller Lars Velbæk.

Solceller parkeret på carporten

At solcellerne endte på carportene frem for på selve rækkehustagene, skyldes et ideoplæg fra en af de tre tilbudsgivere, som A/B Kratlodden havde kontakt til, da de undersøgte markedet for solceller. Det blev dog en anden virksomhed, der løb med kontrakten, da de ifølge Lars Velbæk både kunne matche løsningen med solceller på carportene og samtidig levere den nyeste teknologi.

Det er virksomheden Viasol, der har stået for hele projektet, og det har været en god og tryg oplevelse, fortæller Lars Velbæk.

− De sørgede for stort set det hele fra start til slut. Det har været meget trygt. Og så har vi fået en rigtig flot løsning, som alle herude er meget tilfredse med – tilmed til en rigtig fornuftig pris.

Lars Velbæk fremhæver også det gode samarbejde i andelsboligforeningens bestyrelse under hele proces­sen. Bestyrelsen har brugt en hel del timer på drøf­telser om mulighederne og i dialogen med forskellige leverandører af solceller. Der har samtidig været fæl­lesmøder med de øvrige andelshavere, hvor der blandt andet har været undervisning i brugen af den app, som gør, at alle kan følge nøje med i energiregnskabet.

Gode energiforbedringer

I de sidste fire år har foreningen haft en øget opmærk­somhed rettet mod grønne og energivenlige investerin­ger af de snart 40 år gamle rækkehuse, fortæller Lars Velbæk, der har været formand for A/B Kratlodden i to år.

− For nogle år siden fik alle husene nye trelags­energiruder, og frontbeklædningen på den ene side af husene blev udskiftet og blev ekstra isoleret. Ved at energioptimere med nye vinduer og ekstra isolering og ny beklædning har vi opnået en energivurdering B på vores huse. Det synes vi selv er ret flot, når man tænker på husenes alder.

A/B Kratlodden deltog i konkurrencen om ABF-prisen Årets A/B 2023.

Renovering

Hvornår har I sidst renoveret jeres forening?

ABF sætter fokus på andelsboligforeninger, som har brugt tid, penge og hjerteblod på at renovere eller udvikle foreningen.

Bor du i en forening, som har været igennem et renoveringsprojekt, og må ABF omtale jeres projekt til inspiration for andre foreninger, så send en mail til:

kommunikation@abf-rep.dk.