Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

ABF skruer op for det kommercielle samarbejde

Et ønske om flere partnerskaber fra organisationens politiske bagland skaber flere medlemstilbud. Indtægterne bliver brugt på udvikling.

DEL ARTIKEL

Det er nok ikke gået de flestes næser forbi, at ABF de seneste års tid har lanceret nye medlemstilbud.

Måske er du et af de medlemmer, som undrer sig over menupunktet ”erhvervssalg” i den øverste bjælke på ABF’s hjemmeside? En synlig og samtidigt lidt diskret placering, som afspejler et nyt og uopdyrket indsats­område. Erhvervssalg dækker over en mere offensiv tilgang til det private erhvervsliv, som ABF ønsker at samarbejde med til gavn for medlemmerne. Et øget fokusområde, som ABF’s direktør Jan Hansen ser perspektiver i, forklarer han:

− Der har længe været et ønske blandt ABF’s valgte om at indgå i kommercielle partnerska­ber, vel at mærke uden at give køb på vores uafhængighed og troværdighed. Partnerska­berne skal være med til at sikre differentiere­de medlemstilbud, siger han og fortsætter:

− Det er hjerteblod, at ABF favner både de store og små foreninger, etageejendomme og tæt/lav bebyggelse, administrerede og selvad­ministrerede foreninger. Det private erhvervs­liv kan levere serviceydelser og produkter, som passer til én medlemsgruppe, men ikke nødvendigvis til alle, men alle medlemmer skal kunne se sig selv i vores samlede udbud af medlemstilbud.

Medlemmernes ønsker

Indtægterne fra erhvervssalg bruger ABF til drift og udvikling af både eksisterende og nye medlemstilbud, som fx relancering af www.abf-rep.dk eller udvikling af Dialogforum, ABF’s digitale mødeplatform.

Et af de nyeste tiltag har været gratis webi­narer om finansiering, som gav ”mikrofonen” til Danske Bank og Nordea.

− Med to webinarer med to forskellige banker har vi sikret os at dele sol og vind lige mellem landets to største banker, som deler ud af deres finansielle viden. Medlemmerne har mulighed for at deltage i begge webinarer og kan stille spørgsmål undervejs, forklarer Jan Hansen.

ABF’s populære Andelsboligdage og de nye Mød Eksperterne-arrangementer er også med til at synliggøre partnerskabstanken i praksis. Her udstiller flere virksomheder, og medlem­merne kan tage en snak om deres udfordringer ude i foreningerne.

Sekretariatet er løbende i dialog med medlemsforeninger omkring deres behov og ønsker, og medlemmer kan altid kontakte ABF med ønsker til fremtidige medlemstilbud. Det kan fx være medlemsrabat til firmaer, som din forening gerne vil bruge som samarbejdspart­nere, aktuelle emner til webinarer eller ønsker til udstillere på Andelsboligdage og Mød Eksperterne.


Aktiviteter:

  • Standplads på Andelsboligdag, 2. marts i Viborg
  • Standplads på Andelsboligdag, 3. marts i Fredericia
  • Annoncér i Medlemsbladet ABFnyt april
  • Annoncér i ABF-håndbogen 2024