Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Tema om renter og risiko: Andelsboligforeningerne er snusfornuftige

Det er tid til at kigge nærmere på lån, renter, kursfølsomhed og kredit. ABF samler op på vores lille artikeltema om renter og risiko.

DEL ARTIKEL


Er du til fast eller flex? De fleste andelsboligforeninger har de senere år skullet være ekstra påpasselige med deres lån, for der er mange ting at tage højde for, når foreningens finanser er til forhandling. Således kan foreningens flexlån gøre det sværere for nye andelshavere at købe et andelsbevis, mens renteændringer både kan frigive finanser eller koste på boligafgiften.
De seneste uger har ABF haft fokus på renter og risiko i et lille artikeltema, hvor I har kunnet læse om nogle af de ting, som er vigtige at holde øje med, i en tid med renteuro.

Men først lige lidt statistik, som nogen nok er bekendt med. Sagen er nemlig, at andelsboligforeningerne over en kam er ganske forsigtige med deres økonomi i forhold til dem, der har ejerboliger.
Det viser opgørelser fra realkreditinstitutter og Finans Danmark, hvor 62 % af andelsboligforeningernes realkreditlån var fastforrentede, mens tallet kun var godt 50 % hos boligejerne (tal fra 2020-21).
Og ikke nok med det. De fleste andelsboligforeninger afdrager også på deres realkreditlån – cirka 70 % - mens næsten halvdelen af boligejerne derimod valgte afdragsfrihed.
Det tegner et billede af, at foreningerne besidder en god portion snusfornuft og faktisk er gode til at leve op til de krav, som eksempelvis Finanstilsynet og Nationalbanken kræver.

Renteudsving
Men hvad er det lige med de der variable renter og tilpasningslån? For en del foreninger har dem jo, men er måske ikke helt med på, hvad stigninger og fald helt konkret betyder.
Eksempelvis er det vigtigt, at der er luft i økonomien, hvis andelsboligforeningen vælger et variabelt forrentet lån, for hvis renten stiger, kan foreningen blive nødt til at hæve boligafgiften for at få penge i kassen, til at kunne betale af på foreningens realkreditlån.
Og hvad med rentebinding og kursfølsomhed?

ABF’s økonomiske rådgiver forklarer det hele i artiklen:


Kursen på lånet

Det er dog ikke kun lån med variable renter eller afdragsfrihed, andelsboligforeningerne skal holde øje med.
Fordi renten er steget meget i 2022, har det også betydning for kursværdien på de obligationer, der ligger bag realkreditlånene. Her er det kursgevinster, andelsboligforeningerne skal holde øje med.
Har foreningen eksempelvis et fastforrentet lån med lav rente, og vælger man at indfri lånet, kan det således gøres til en lav kurs, så man betaler mindre tilbage, end det man skylder realkreditinstituttet. Men selvom man ikke indfrier lånet, vil kursen stadig falde på obligationerne, hvilket kan få betydning for foreningens regnskab.
Det er der flere metoder til at få styr på og ABF kommer også med anbefalinger til, hvad der er sikrest.

Det kan du læse mere om i artiklen:


Husk budgettet

Et andet godt råd til sikker og god økonomisk drift af andelsboligforeningen er, at man som bestyrelse gør sig nogle overvejelser i forhold til foreningens budgetforslag.
Det er måske ikke generalforsamlingens mest ophidsende punkt, men et velovervejet driftsbudget betyder faktisk meget, i forhold til hvad man kan gøre i foreningen i løbet af året.
Her spiller foreningens lån naturligvis også en vigtig rolle og ABF anbefaler, at man i budgettet husker at langtidsplanlægge i forhold til sine lån.

Det og meget mere kan du læse om i artiklen:


ABF hjælper

Selv efter du har læst artiklerne kan der opstå spørgsmål, for renter, lån og økonomi kan være komplekst. Derfor er bestyrelsesmedlemmer i ABF’s medlemsforeninger også altid velkomne til at kon­takte ABF’s økonomiske rådgivning på 33 86 28 30 eller abf@abf-rep.dk

Rente-tema
ABF har lavet et lille tema om økonomi med fokus på rente og risiko.

Hop til artiklerne via links herunder: