Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Solceller: ”Vi har gjort vores boliger attraktive”

Andelshaverne i A/B Pilegårdsparken er mellem 60-90 år og har investeret i solceller. Det handler om fremtiden og om at kunne sælge sin andelsbolig, mener kassereren.

DEL ARTIKEL

På solskinsøen, hvor solen, som navnet også antyder, næsten altid skinner, er det oplagt at etablere solceller på taget. Vigtigst af alt er dog det langsigtede kikkertsyn, som har fået A/B Pilegårdsparken i Rønne til at etablere solcel­ler på de otte fritliggende huse.

Foreningens andelshavere er, med kasserer Ole Jensens ord, alle sammen 80 år og skindø­de. Den yngste er 60 år og de fleste over 80 år.

Ole er næsten 90 år og er uddannet ingeniør og har arbejdet som projektleder hos DSB, så otte solcelleanlæg på de otte huse var mere eller mindre lige til højrebenet, og så tyvstartede han lidt i opstartsfasen af projektet, fortæller han:

- Som pilotprojekt fik jeg monteret solceller på mit tag, så jeg kunne beregne strømproduk­tionen og besparelsen, inden en enig forening stemte ja til solcelleprojektet på en generalfor­samling. Her diskuterede vi også motivationen for at gå ind i sådan et projekt vores høje aldre taget i betragtning. Vi er dog alle overbeviste om, at vi har gjort noget godt for klimaet, og afhængig af el-prisen kan det også være en rimelig forretning. Uanset elprisen har vi gjort vores boliger mere attraktive i salgsøjemed, når vi selv kan producere grøn strøm på tagene.

Tal fra Realdania viser også, at den born­holmske forening gør klogt i at fokusere på egen energiproduktion.

I den årlige publikation ”Danskerne i det byggede miljø – 2022” viser data, at bekym­ringen for stigende energipriser og -afgifter er steget fra 25,8 procent i 2021 til 51,6 procent i 2022 blandt andelshavere.

Lokale håndværkere

Etableringen af solceller på foreningens otte tage har kostet cirka 130.000 kr. pr. hus. Det er blevet lidt dyrere end forventet, fordi for­eningen valgte at bruge et lokalt el-firma. Til gengæld vurderer Ole Jensen, at det vil blive billigere med den lokale elektriker på den lange bane:

- Det er nok nemmere og også billigere, når der skal laves service at bruge et lokalt firma fremfor at skulle have teknikere fløjet ind fra Jylland. Installationerne er cirka et år gamle, så der går selvfølgelig lidt tid, inden vi skal have lavet reparationer, men når den tid kommer, kender det lokale el-firma vores anlæg, siger han.

Foreningen indhentede i øvrigt tre tilbud, inden valget faldt på en lokal installatør.

Ole Jensen foretager også løbende mar­kedsundersøgelser for bl.a. at se prisudviklin­gen. I september 2023 modtog han et kontrol­tilbud på et solcelleanlæg identisk med de anlæg, som foreningen købte i 2021, og prisen er nu steget til cirka 144.000 kroner pr. anlæg.

Andelshaverne har selv kunnet bestemme placeringen af installationer i huset. Ole har sine installationer i et udhus, men resten af andelshaverne har deres anlæg placeret i bryggerset eller i køkkenet. Alle tage vender mod syd, så der har ikke været diskussion om placering af solcellepanelerne på taget.

Lang levetid

Finansieringen af de otte separate anlæg er en blandet cocktail af lån, henlæggelser og boli­gafgiftsforhøjelse, forklarer kassereren:

- Foreningen har optaget et 20-årigt real­kreditlån på en million kroner. Derudover har vi haft lidt på kistebunden, hvoraf vi har brugt 100.000 kroner og hævet boligafgiften med gennemsnitligt 800 kroner pr. måned. Stigningen i boligafgiften bliver modsvaret af besparelsen på strømmen, og vi regner med, at solcelleanlægget er betalt af efter 10 år. Vi henlægger pt. 110.000 kroner om året til vedli­geholdelse og anskaffelser.

Ifølge Energistyrelsen har et solcelleanlæg en levetid på ca. 25 år. Ifølge styrelsen skal man blot være opmærksom på lokalplanen og sikre sig, at taget er stort og stærkt nok til at kunne bære et solcelleanlæg.

Halvering af elregningen

Økonomien for den enkelte andelshaver varie­rer i sagens natur alt afhængig af antal beboere i husstanden, forbrugsmønter etc. Oles strøm­regning er fx blevet halveret efter solcellerne nu pryder hans tag, fortæller han:

- Jeg brugte omkring 7.000 kilowatt timer om året, inden jeg fik solceller, og nu betaler jeg kun for 3.600 kilowatt timer om året. Prisen afhæn­ger af elprisen pr. kilowatt time, som varierer. Derudover sælger jeg overskydende strøm for 1.500 kroner om året. Det er dog ikke så meget, som jeg havde regnet med i kroner og øre.

Ifølge Bornholms Energi og Forsyning kom 17 procent af Bornholms samlede elprodukti­on fra solceller i 2020, herunder også på tage og mindre landanlæg. A/B Pilegårdsparken bidrager dermed til den grønne omstilling på Bornholm. Derfor ærgrer det også Ole Jensen, at afregningen for overskudsstrøm fra hans solcelleanlæg ikke er højere:

- Vi er en husstand på to personer med et strømforbrug, der skønnes at ligge lidt over, hvad der er normalt for et elopvarmet hus på 86 m2. Det ville jo være positivt, hvis vi kunne tjene lidt mere på vores overskudsstrøm end under 100 kr. om måneden. Jeg fristes jo til at tænke, at der så er andre aktører, som tjener på min strøm, når man kan se, hvor store udsving, også til den dyre side, der er i elpriserne, siger han.