Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Ny solcellepulje til andelsboligforeninger i Københavns Kommune

Hvis din andelsboligforening ligger i Københavns Kommune, kan du snart få tilskud til rådgivning om solceller.

DEL ARTIKEL


Den 1. maj 2023 åbner Københavns Kommune en ny pulje, hvor andelsboligforeninger kan søge om tilskud til at købe en privat rådgiver til at undersøge om og hvordan solceller kan give mening på ejendommen.
Puljen støtter med 50% af rådgiverudgiften, dog maksimalt 15.000 kr.
Med rådgiverrapporten i hånden har I et grundlag for at vurdere, om I vil sætte et egentligt solcelleprojekt i gang.

Ejendommen skal ligge i Københavns Kommune.

I kan læse mere om puljen på byfornyelsespuljer.kk.dk fra uge 17.

Har du og din forening interesse i at høre mere om solceller, så kan i allerede nu glæde til efterårets ”Mød Eksperterne” som netop vil sætte fokus på solceller.

Gode råd
Når du skal ud at finde rådgiver til solceller er der en række gode råd, som man bør overveje.

Det anbefales at:

  • Få flere tilbud fra (minimum 2-3) rådgivere med kompetencer og erfaring med solceller, herunder relevant viden indenfor arkitektur, tekniske forhold, økonomi og lovgivning indenfor solceller på bygninger. For eksempel er det vigtigt at rådgiver har erfaring med forskellige solcelleløsninger til forskellige bygningstyper, krav i lokalplaner, hvad der skal til for at solstrømmen kan anvendes til fælles-el eller også til lejlighedernes elforbrug. Rådgiver skal kunne opstille en sammenhængende businesscase.
  • Bed om en beskrivelse af og dokumentation for erfaringer med lignende opgaver, samt CV for nøglemedarbejdere, der vil være udførende på opgaven.
  • Overvej om det er en fordel at vælge en rådgiver, der også leverer en bestemt solcelletype eller en uvildig rådgiver, der ikke er bundet af en specifik solcelleløsning.

puljesitet kommer kommunen til at lægge en række minimumskrav til den rådgiverrapport, man kan få tilskud til, altså krav man skal stille til rådgiver. Københavns Kommune er ved at lægge sidste hånd på den.

Derudover er det altid værd at holde øje med puljesiden, der hele tiden opdateres med aktuelle tilskudsmuligheder.

Mere info om solceller i København

Københavns Kommune har en side, der er dedikeret til at give information om solceller, som du kan besøge her:

Solceller

Derudover er der på selv puljesiden også et kort over byen, hvor du kan se om jeres bygning egner sig til at få solcelle:

Solcellepuljen