Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Nye timesatser for værdien af eget arbejde

Hvert år opdaterer ABF timesatser for værdien af eget arbejde på baggrund af Danmarks Statistik. Satser for 2023 er offentliggjort.

DEL ARTIKEL


Når værdien af andelsboligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

På grund af store stigninger i materialeomkostninger fra ultimo 2021 til ultimo 2022 udgør den vejledende timesats for eget arbejde i 2023:

  • 227 kr./time i København
  • 201 kr./time for resten af landet.

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

ABF-håndbogen

En håndbog for private andelsboligforeninger om juridiske, tekniske og økonomiske emner.