Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Udearealer: "Hvor er jeres ladestander?"

Elbiler, affald, belysning og legeplads har topprioritet i nordjysk forening. Kom til gratis arrangementerne Mød Eksperterne om "Renovering af udearealer".

DEL ARTIKEL

Tidligere på året fik A/B Skovparken i Aalborg opsat to ladestandere. Foreningens formand, Svend Erik Laustsen, blev nemlig sidste efterår opmærksom på, at andelsbolig­foreninger i november 2021 kunne ansøge om 25 procent i tilskud til etablering af ladestan­dere hos Bolig- og Planstyrelsen.

Prisen for de to standere, der nu er sat i drift, lød på 90.000 kroner, hvoraf de 25 pro­cent bliver refunderet.

– Selvom ingen af andelshaverne har en el­bil, var der stort flertal på generalforsamlingen for investeringen. ”Hvor er jeres ladestander?” er et typisk spørgsmål, når vi har en bolig til salg. Så vi har ønsket at fremtidssikre vores andelsboligforening.

– Over sommeren har vi forhandlet med forskellige udbydere, og vi nåede frem til, at OK havde den bedste løsning. Lige nu kræver det, at gæster lader deres elbil op med en la­debrik, men snart vil OK lancere en app, som gør opladningen nemmere, siger Svend Erik Laustsen.

Et flertal i Folketinget vedtog tidligere i år at afsætte godt 90 millioner kroner til at etablere ladestandere i boligforeninger over de næste tre år. 20 procent af midlerne er øremærket standere i andelsboligforeninger, så det er al­lerede nu værd at holde øje med, hvornår der vil kunne søges om støtte.

Besparelse på 100.000 kroner

De 33 toetagers rækkehuse i A/B Skovparken ligger på en lang stribe i et grønt smørhul i by­delen Hasseris i Aalborg. Gangstien uden for de gule murstenshuse lyses op af de samme Albertslund-parklamper fra Louis Poulsen, som blev stillet op, da byggeriet stod færdigt for 38 år siden. Og dog.

Da en spole til kviksølvpæren i en af lam­perne gik i stykker i 2014, lød udgiften til en ny spole på 2.000 kroner. Med udsigt til at skulle skifte spoler på de resterende 37 lam­per indhentede foreningens formand et tilbud fra en elektriker, der indbefattede, at spolerne i alle lamperne blev koblet fra, og de gamle 50 watt kviksølvpærer blev udskiftet med blot 10 watt LED-pærer.

– Jeg sjussede mig frem til, at vi med LED-pærer ville kunne spare 10.000 kroner om året på elregningen, så investeringen på 22.500 kroner inkl. moms ville hurtigt være tjent hjem. I 2015 sparede vi dog hele 16.000 kroner. Og når vi skeler til de nuværende kilowattpriser, der er cirka tre gange så høje som i 2015, var det rettidig omhu at skifte pærer.

I oktober måned i år steg vores elregning med 77 procent, og jeg tør næsten ikke tænke på ekstraregningens størrelse, hvis vi havde bevaret kviksølvpærerne, siger Svend Erik Laustsen.

Fratrukket investeringen har foreningen foreløbig sparet 100.000 kroner. Og det har endnu ikke været nødvendigt at udskifte en eneste LED-pære.

Vægmodellen af Albertslund-lampen er monteret på samtlige foreningens huse og skure. Her er de 18 watt lavenergipærer også erstattet af LED-pærer – med 8 watt. For begge lampetyper gælder det, at de lavere watt-tal ikke er gået ud over lyskvaliteten. Tværtimod er den ”kun blevet bedre”.

Billigere renovation og åben legeplads

Andelsboligforeningen fik for få år siden etableret nedgravede containere, de såkaldte molokker. Kommunens renovation kunne ikke længere afhente affaldssækkene, og alterna­tivet var, at beboerne selv skulle køre deres affaldsspande ud til parkeringspladsen.

– Det var en uhensigtsmæssig løsning for vores ældre beboere, og derfor valgte vi at in­vestere i to molokker. Det endte med en større model, end vi var blevet anbefalet, men pris­differencen var blot 3.000 kroner per styk. Der var lagt op til, at de skulle tømmes hver anden uge, men jeg havde læst i bestemmelsen, at der godt måtte gå op til fire uger mellem tøm­ningerne, så vi prøvede os frem. Og tømning hver fjerde uge er rigeligt. Vi betaler derfor renovationen for kun to og ikke fire tømninger à cirka 150 kroner hver måned.

– Jeg synes, det er sjovt at forsøge at finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene smartere og samtidig minimere vores omkostninger, siger Svend Erik Laustsen, der er formand på 21. år.

Men også andre ting betyder noget. Selvom beboerne kun tæller ét barn i legepladsalde­ren, holder andelsboligforeningen fast i sin legeplads, der for få år siden fik udskiftet de slidte, autoriserede legeredskaber med nye.

– Vi kommer ikke til at ændre på, at lege­pladsen må benyttes af børnene i naboom­rådet. Det skaber liv og giver anledning til mange gode snakke på tværs af generationer i naboområdet. En ny legeplads er også med til at tiltrække børnefamilier til foreningen. Det er en fordel, for vi er en del, som er oppe i årene, slutter Svend Erik Laustsen.

Mød Eksperterne om "Renovering af udearealer"

Overvejer I at forny jeres grønne fællesarealer? Så er der rigtig meget at tage stilling til:

Cykelparkering eller ladestandere? Skybrudssikring og kloakker. Affaldscontainere over eller under jorden? Legeplads eller træningsområde? Urtehave eller prydbuske? Belysning og sikkerhed og meget mere.

Hvordan griber vi det an? Hvad koster det? Kan vi få tilskud eller refusion? Er der regler og lovkrav vi skal være opmærksomme på?

ABF arrangerer derfor en række "Mød-Eksperterne" aftener, hvor vi har samlet en vifte af leverandører og eksperter indenfor:

 • Byggestyring og administration
 • LAR, lokal afledning af regnvand og refusion af tilslutningsafgift
 • Belysning
 • Affald
 • Belægninger
 • Buske, træer og blomster
 • Kloakker
 • Pakke og brevkasser
 • Møbler og udendørs grill
 • Legeplads
 • Træningsredskaber
 • Sikkerhed
 • Skadedyrssikring
 • Ladestandere
 • Skur og Cykelstativer

Aftenerne afholdes hos Danske Bank og Realkredit Danmark, som også byder på et let traktement.
Alle arrangementer starter kl. 17-20.

Tilmeld dig Mød Eksperterne om "Renovering af udearealer":