Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Elbiler lader op på A/B Kilens p-plads

Andelsboligforening i Måløv har investeret i tre ladestandere og er klar til fremtidens vognpark. Er din forening?

DEL ARTIKEL

A/B Kilen er en privat andelsboligforening med 20 andele i udkanten af Måløv i Ballerup Kommune. Andelshaver­nes alder spænder fra start 30 til 80+ og ned til to år, hvis vi tæller poderne med. Fem husstande kører nu i elbiler, og forventningen er, at der kommer flere til, efterhånden som benzin og dieselbilerne bliver skiftet ud med de grønnere og mere lydsvage elbiler. Derfor har foreningen også gjort klar til et større elbil-rykind, fortæller Torben Heinrich, der har været en af idémagerne til etablering af ladestandere:

- På vores fællesparkering har vi én lade­stander med to udtag, og vi har gjort klar til yderligere to ladestandere med hver to udtag, så vi kan rykke hurtigt, hvis - eller nok snarere når - vi får kapacitetsproblemer. Vores bereg­ninger viser, at vi skal koble nummer to lade­stander til parkeringspladsen, når den sjette elbil rammer foreningen. Det er et spørgsmål om tid, før det sker.

Ladestandere kan nemlig også være driv­kraften til flere ”grønne biler”. Således er tre ud af de fem el-biler blevet anskaffet, efter beslutningen om at opsætte ladestanderen blev taget.

Fart på den grønne bilpark

Tal fra Danmarks Statistik viser, at det er et klogt træk, at A/B Kilen nu er forberedt på fremtidens bilmarked.

I august 2023 blev der registreret 13.600 nye personbiler i Danmark, og 4.800 af dem var en elbil. Cirka hver tredje nye bil, som rullede ud på de danske veje i august, havde med andre ord brug for en grøn ladestander i stedet for en sort tankstation med benzin og diesel på prisskiltet.

Det samlede antal elbiler i Danmark ud­gjorde ultimo august 159.700 stk. Det er 67,6 procent flere end for et år siden. Og det er kun elbiler og pluginhybridbiler, der haft vind i sejlene i det sidste år. Parallelt med den grøn­ne fremgang for elbilerne er der blevet 21.300 færre benzinbiler og 47.700 færre dieselbiler på de danske veje.

A/B Kilen understøtter dermed den grønne omstilling i danskernes vognpark, som tallene fra Danmarks Statistik også indikerer. En sidegevinst ved egen lader er også, at andelshaverne ikke skal køre rundt i lokalområdet og lede efter ledig opladningskapacitet på de offentligt tilgængelige ladestandere, som de skulle tidligere, fortæller Torben Heinrich:

- Det er virkelig tidsbesparende at have ladestandere på foreningens fællesparkering. Inden vi fik egne ladestandere, skulle andelshaverne køre knapt to kilometer til Måløv eller seks kilometer til Ballerup for at oplade deres elbil. Og det var ikke til at vide, om der overhovedet var en ledig lader, når de nåede frem.

Nemmere end forventet

I Måløv er A/B Kilen heldig, fordi de har et fælles parkeringsområde, hvor de har instal­leret eller gjort klar til de tre ladestandere. Og de slap for alt for meget dyrt grave- og asfalt­arbejde, forklarer Torben Heinrich.

- Vi var heldige, at der fortrinsvist kun skulle graves i græsplænen ved siden af parkerings­pladsen, og kun 10-15 meter asfalt i kanten skulle graves op og nyt lægges på. Etableringen af ladestanderen med to udtag og forberedel­sen til to ekstra ladestandere kostede samlet 180.000 kroner. Heraf gik ca. 40.000 kroner til gravearbejde og kabler og ca. 75.000 kroner til at få en strømkapacitet på 63 ampere, så der kan sikres rimelig hurtig opladning – også efter etablering af ekstra ladeudtag. En opladning ta­ger hos os seks til otte timer, men det afhænger selvfølgelig af bilens batteristørrelse.

Foreningen har betalt for de tre ladestandere med foreningens opsparing, så der er ingen lån eller boligafgiftsforhøjelse til andelshaverne. Her er A/B Kilen også på forkant med foreningens kommende projekter, fortæller Torben Hein­rich.

- Vi henlægger løbende i vores budget, så vi har penge på kontoen til uforudsete udgifter eller planlagte projekter. Vi hen­lægger omkring 200.000-230.000 kroner pr. år.

Andelshaveres gæster kan lade

Foreningen ejer selv ladestanderne og betaler 161 kroner pr. måned pr. udtag i administrationsgebyr til Drivee, som har stået for etablerin­gen. Bilejerne afregner herefter eget strømforbrug med variabel pris, og der var flere løsninger i spil, da for­eningen skulle starte op, fortæller Torben Heinrich:

- Vi kunne vælge mellem en ordning med fast månedligt gebyr og frit forbrug, som er egnet til et stort kørselsbehov, eller en ord­ning, hvor gebyret er et fast tillæg pr. kWh, som er egnet til et lille kørselsbehov. Men indtil videre er alle glade for også at kunne udnytte, når strømprisen pludselig falder. I sommer har det fx været billigst at lade midt på dagen, også for andelshavernes gæster.

Hver husstand har fået en brik til adgang og opladning, uanset om de har en elbil eller ej. Dels er alle andelshavere klar, hvis de får en elbil, og har man gæster, som har elbil, har de mulighed for at oplade, mens de er på besøg. Og her vil foreningen skelne mellem ”egne” gæster og udefrakommende, forklarer formanden:

- I starten var ladestanderen ind­stillet sådan, at fremmede udefra kunne bruge vores anlæg, hvis de havde en ladebrik, som passede til vores system. Det har imidlertid gi­vet problemer med udefrakommen­de, som blokerede ladepladser og p-pladser, der ikke er for mange af. Fremover vil ladestanderen derfor være indstillet, så kun ladebrikker fra foreningens medlemmer kan aktivere den.

Andelshaverne kan også logge ind på ladestanderen med en app, hvor man kan få lidt flere oplysninger og bl.a. se den aktuelle strømpris – og så må udefrakom­mende køre til Ballerup eller Måløv. De ture er heldigvis fortid i A/B Kilen.

Drivee deltager på ABF’s Mød Eksperterne-arrangementer.