Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

ABF's hjemmeside er generalforsamlingens livline

På vores hjemmeside har vi samlet værktøjer og informationer, som kan være med til at understøtte generalforsamlingen – og forebygge konflikter.

DEL ARTIKEL

Én andel - én stemme er fundamentet i andelstanken og dermed også i andelsboligforeningernes generalforsamling. Det er på det årlige møde, at andelshaverne og bestyrelsen træffer de vigtige beslutninger i fællesskab.

Langt de fleste generalforsamlinger forløber heldigvis i god ro og orden, men der er desværre også foreninger, hvor generalforsamlingen udløser konflikter, vrede og frustrationer.

Et godt sted at starte, hvis bestyrelsen vil forebygge, at generalforsamlingen ”kører af sporet” er: Mødeforberedelse.

På ABF’s hjemmeside kan I derfor finde en lang række dokumenter og informationer, som kan understøtte, at i hvert fald de formelle rammer er på plads. Her får I et kort overblik.

ABF har lavet forarbejdet
Medlemsrådgivningen har sammensat en generalforsamlingspakke, som består af en lang række standarddokumenter, udarbejdet af ABF’s jurister, som bestyrelser med fordel kan bruge, når planlægningen går i gang. Pakken består af:

  • Bekendtgørelse af dato for generalforsamling
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Vejledning til bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling
  • Vejledning til forslag til generalforsamlingen
  • Huskeliste for dirigenten på generalforsamlingen
  • Fuldmagt
  • Vejledning i brug af stemmekort og stemmesedler
  • Beslutningsreferat
  • Vejledning til udarbejdelse af beslutningsreferat.

Standarddokumenterne kan frit downloades via ABF’s hjemmeside (kræver login) og kan også bestilles i trykt version mod gebyr. 

Forslag, fuldmagter og forplejning
Paragraffer og det med småt kan være en udfordring at navigere i, når generalforsamlingen skal planlægges. Derfor har ABF’s medlemsrådgivning samlet en lang række informationer om emner som fuldmagter, forslag og valgproces.

Her kan I blive klogere på, hvordan et forslag kan formuleres og fremlægges, så det overholder de formelle krav til en afstemning. I finder også en beskrivelse af dirigentens rolle og hvilke informationer, som I med fordel kan tage med i referatet, og hvilke informationer I ikke bør medtage af hensyn til GDPR-reglerne.

Og så er der selvfølgelig de uformelle rammer, som også er vigtige for at skabe en god generalforsamling, hvor alle føler sig set og hørt. Overvej fx, om I skal spise sammen før eller efter, eller om der skal være lidt vådt og tørt til ganen undervejs på mødet. Er der plads til alle, og kan alle se og høre, hvad der foregår?

I ABF-håndbogen Kapitel A, afsnit 3 kan I blive klogere på den gode generalforsamling, og på hjemmesiden finder I en guide til den gode generalforsamling med tips og gode råd, som kan hjælpe jer på vej til at skabe de bedste betingelser for den årlige generalforsamling.