Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Undersøg foreningens altaner

Tjek jeres altaner, inden ulykken sker. Bolig- og Planstyrelsen laver kampagne for at få foreninger til at gå gamle altaner efter.

DEL ARTIKEL

I 2016 kollapsede en altan i Nykøbing Falster og i 2020 kollapsede en altan i Kolding, hvor efterfølgende undersøgelser har vist, at ulykkerne kunne være undgået ved rettidigt vedligehold af altanerne.

Alle altaner har som udgangspunkt en begrænset holdbarhedsperiode og et behov for løbende vedligeholdelse. Historisk set er risikoen for kollaps størst ved det, der kendetegnes som ældre, udkragede betonaltaner.


Kampagne skal forbygge flere ulykker

Indenrigs- og Boligministeriet sætter i øjeblikket fokus på altansikkerhed. Derfor har Bolig- og Planstyrelsen oprettet en temaside, der bl.a. beskriver, hvordan man kan genkende den altantype. Her findes også visuelle eksempler på, hvilke tegn på skader man skal være opmærksom på.

Selvom det kan være vanskeligt med det blotte øje at vurdere, om en altan er i forsvarlig stand, kan synlige tegn på skader være en indikation af altanens generelle tilstand.

Selve vurderingen af en altans tilstand bør dog foretages af en fagperson med de rette kompetencer. En fagperson kan eksempelvis være en byggesagkyndig eller en ingeniør med erfaring på bygningskonstruktionsområdet.

Gå til temaside:

 

Styrelsen har også lavet en informationspjece om altaner, som du kan hente nederst på denne side. Her finder I blandt andet gode råd til vedligeholdelse af altaner. Pjecen kan med fordel deles med de andelshavere og eventuelle lejere, som har altan. 

Foreningens ansvar

Det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for, at bygningen til enhver tid er lovlig og sikker at anvende. Dette gælder også for en bygnings altan. Hvis en altan ikke er sikker at opholde sig på, f.eks. på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse, betragtes det efter byggeloven som et ulovligt forhold, og som bygningsejer har man pligt til at lovliggøre ulovlige forhold.

Det er andelsboligforeningen, der ejer ejendommen, og ifølge andelsboligforeningslovens § 6 c, nummer 5, varetager bestyrelsen den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger, herunder påser, at foreningens ejendom vedligeholdelses forsvarligt og i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Beslutninger på generalforsamlingen om vedligeholdelse af altaner skal være lovlige og sikre, at offentligretlige regler, herunder byggelovens regler, om bygningsmæssige krav overholdes.

Bolig- og Planstyrelsen vejleder om reglerne vedrørende vedligeholdelse af altaner.

Informationspjece fra Bolig og planstyrelsen

  • Informationspjece Fra Bolig Og Planstyrelsen

Læs om ulykken i Nykøbing Falster

Læs om ulykken i Kolding