Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Medlemmerne dukker altid talstærkt op til kredsgeneralforsamlingerne, og der er trængsel ved indtjekningen, som her på Fyn.
NYHEDER

Tid til kredsgeneralforsamling - få indflydelse i ABF

I september afholder ABF kredsgeneralforsamlinger, og du har mulighed for både at deltage og stille op til valg.

DEL ARTIKEL

 

Har du en politiker i maven, eller vil du bare gerne bakke op om dine naboer, som tørner ud for ABF’s 11 kredsbestyrelser, så kom til den årlige kredsgeneralforsamling, hvor du har mulighed for at få indflydelse på ABF.

Her skal medlemmerne vælge både kredsformand og repræsentanter til hovedbestyrelsen, og du har også selv mulighed for at stille op til kredsbestyrelsen, hvis du gerne vil være en del af den fortsatte udvikling af ABF i dit lokalområde.

ABF er geografisk opdelt i 11 kredse, som varetager kontakten til medlemmerne og det politiske arbejde på lokalt plan.

Kredsgeneralforsamlingerne er kredsenes øverste myndighed, og alle medlemsforeninger i kredsen har adgang. Det er her, du vælger medlemmer til den lokale kredsbestyrelse og lokale medlemmer til ABF's hovedbestyrelse.

Du har også mulighed for at stille forslag på kredsgeneralforsamlingen eller sende en fuldmagt, hvis du er forhindret i at deltage. Derudover skal du blot udfylde en blanket, hvis du ønsker at stille op til hovedbestyrelsen.

Det kan lyde lidt uoverskueligt, men heldigvis har vi samlet alle informationer her på ABF’s hjemmeside, hvor du også tilmelder dig og ser det fulde program for hver enkelt kreds. Her kan du også se, hvilken kreds din andelsboligforening hører til.

Din kredsbestyrelse fortæller om det lokale arbejde fra året, der gik, og hører gerne om forslag til kommende lokale aktiviteter og initiativer, som her til MødEksperterne om ladestandere i Ringsted.
  • Alle kredsgeneralforsam-linger har i år et politisk oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen. Landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem folketinget her i efteråret. Hør også om, hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd til hver enkelt medlemsforening.

  • ABF’s landsformandskab fortæller om nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet den 1. oktober.
    Derudover har enkelte kredse ekstra program.