Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Søg om tilskud til et opdateret energimærke

Boligforeninger i Københavns Kommune har nu mulighed for at søge tilskud i puljen Energitjek.

DEL ARTIKEL

Et energimærke giver et indblik i jeres ejendoms energimæssige stand og forslag til, hvordan I kan optimere ejendommen for at opnå energibesparelser og bedre komfort.

Med Energitjek har I mulighed for at få tilskud til et nyt eller opdateret energimærke med tilhørende energimærkningsrapport. I får også en gennemgang af ejendommens fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg samt anbefalinger til, hvordan de skal driftes og eventuelle energioptimeringer.

Puljen giver op til 20.000 kr. i tilskud.

Hvem kan søge
For at kunne søge puljen skal jeres forening være en etageejendom i Københavns Kommune med mindst fem boligenheder/husstande, som enten:

  • har et energimærke E, F eller G, der er mere end to år gammelt,
  • har et udløbet energimærke, som var E, F eller G
  • eller aldrig har fået energimærke.

Energimærket kan være første skridt på vejen mod en renovering, som I kan søge støtte til hos Københavns Kommunes Bygningsrenoveringspulje. En renovering kan komme jer til gode med bl.a. en lavere energiregning, bedre boliger, en højere værdi på boligen og en mindre påvirkning af klimaet.

Sådan søger I puljen
I kan ansøge på København Kommunes hjemmeside om Byfornyelsespuljer.

Tilskud til Energitjek uddeles efter først-til-mølle-princippet, og der lukkes for ansøgninger 1. oktober 2022.