Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Sammenskrevet lejelov betyder ny standardlejekontrakt og nye henvisninger

Den 1. juli bliver den tidligere lejelov og boligreguleringslov erstattet af en ny lejelov og ny lov om boligforhold. Andelsboligforeninger skal være opmærksomme på at få rettet i bl.a. rykker- og påbudsskrivelser, som henviser til lejeloven.

DEL ARTIKEL

Sammenskrivningen af lovene medfører, at paragrafferne i lejeloven har fået nye numre, selvom indholdet overordnet set er det samme. Det betyder, at andelsboligforeninger skal være opmærksomme på at få rettet deres standardbreve og få henvist til den rigtige bestemmelse efter 1. juli.

Formålet med sammenskrivningen af lovene er at forenkle lejelovgivningen, og det er altså ikke hensigten at ændre på den nuværende retstilstand mellem udlejer og lejer. Der er dog alligevel foretaget nogle sproglige præciseringer og enkelte indholdsmæssige ændringer, fx i forhold til fremlejetageres rettigheder, men for andelsboligforeningerne er det primært de nye paragrafnumre, der kan give udfordringer.

Påkrav, påbud og eksklusionsskrivelser

Ændringerne har betydning, når foreningen sender påkrav, påbud og eksklusionsskrivelser til andelshaverne, når der i brevet henvises til en bestemmelse i lejeloven. Det er fx tilfældet, når foreningen sender et påkrav til en andelshaver, der ikke har betalt boligafgiften til tiden. Her henvises til eksklusionsbestemmelsens i foreningens vedtægter og bestemmelsen i lejeloven analogt, som nu har fået nyt nummer. Når ABF-håndbogen 2022 bliver omdelt til alle ABF’s medlemsforeninger efter sommerferien, er de udfyldte eksempler på sådanne breve tilpasset med de nye paragrafnumre, ligesom de vil være det i den digitale udgave af ABF-håndbogen efter 1. juli.

Det er vigtigt, at henvisningen er korrekt, da foreningen kan risikere, at skrivelsen ellers bliver kendt ugyldig.

Ny typeformular til lejekontrakt

Når andelshaverne fremlejer deres boliger eller foreningen selv udlejer boliger, vil det fremover skulle ske på den nyeste udgave af Indenrigs- og Boligministeriets standardlejekontrakt, som får navnet Typeformular A, 10. udgave. Typeformularen er netop sendt i høring med forventet ikrafttrædelsesdato 1. september, og det vil derfor være nødvendigt fortsat at bruge 9. udgave i perioden fra 1. juli til 1. september 2022.

Ifølge bekendtgørelsen om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler, som er i høring pt., vil 9. udgave kunne anvendes som autoriseret lejekontrakt frem til udgangen af året. Da 9. udgave indeholder henvisninger til bestemmelser i den gamle lejelov, må det anbefales, at fremlejetager eller lejer oplyses om, at henvisningerne i den fortrykte formular er forkerte, og at de rette henvisninger tilføjes i § 11 i formularen.

Standardbreve til lejere

Har foreningen lejeboliger, vil der være flere standardbreve, der skal tilpasses med de nye paragrafnumre. EjendomDanmark har i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en paragrafnøgle, der kan hjælpe foreningen med at finde de rette henvisninger:

Lovforslaget som vedtaget kan ses her: