Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Nye godtgørelsessatser til bestyrelsen

En andelsboligforening kan foretage udbetaling til foreningens bestyrelsesmedlemmer som godtgørelse for udgifter til kontorhold og telefon i forbindelse med arbejdet.

DEL ARTIKEL


Vi vil gerne gøre jer opmærksom på, at der er sket en justering af grænsen for, hvor meget man kan modtage i skattefri godtgørelse. Det er dog en marginal ændring, som du kan læse mere om herunder.

Skattefri godtgørelse

Hvis et bestyrelsesmedlem som et led i dennes hverv afholder udgifter på foreningens vegne, kan bestyrelsesmedlemmet, hvis foreningen godkender udgiften, få dette udlæg godtgjort ved at indlevere skriftligt bilag til foreningen. Lovgivningen giver dog også mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer og andre ulønnede medhjælpere kan få godtgjort udokumenterede udgifter. Denne skattefri godtgørelse forudsætter stadig, at bestyrelsesmedlemmet har afholdt udgifter af den pågældende art, men disse skal altså ikke kunne dokumenteres. Den skattefri godtgørelse kan ske med op til følgende beløb i 2022:

  • Maksimum kr. 2.450,- årligt (telefon og internet)
  • Maksimum kr. 1.500,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.)

Udbetales der godtgørelse, som overstiger beløbene, bliver alle udbetalte godtgørelser skattepligtige. For at undgå dette kan foreningen i stedet godtgøre bestyrelsesmedlemmet efter bilagsdokumentation.

Læs mere her: