Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Moms på dagrenovation er fortsat uafklaret

Tre kommuner har tabt en retssag om ulovlig opkrævet moms på renovationsregningen. Landets 98 kommuner afventer fortsat information i forhold til den videre proces.

DEL ARTIKEL

Må kommunen lægge moms på borgeres renovationsregning, herunder andelsboligforeninger? Det har været omdrejningspunktet i en årelang strid mellem tre kommuner og skattemyndighederne.
Det korte svar er: Nej.

En endelig dom har i 2020 slået fast, at afhentning af husholdningsaffald er en momsfri kommunal myndighedsopgave og ikke en momspligtig forsyningsvirksomhed.
Dermed har de tre kommuner ulovligt lagt moms på regningen til forbrugerne, og altså også til landets private andelsboligforeninger. Så langt så godt. Nu venter der et større slagsmål om effektueringen af dommen.

Landets kommuner afventer Skattestyrelsens vejledning (styresignal, red.), der beskriver, hvordan kommunerne skal føre dommen ud i livet.

Indtil den endelige vejledning foreligger, skal mange af landets borgere fortsat forvente at modtage regninger for dagrenovation med moms. Det varierer dog fra kommune til kommune, om man har valgt at fortsætte momsopkrævningen eller har ændret praksis.

Venter på skattestyrelsen
Skattestyrelsen sendte i november 2021 et udkast til styresignalet i høring, men den endelige udgave foreligger altså ikke endnu.

Udkastet omhandler spørgsmålet om, hvordan momsen skal håndteres mellem kommunerne og skattemyndighederne. Forventningen er, at kommunerne skal sørge for, at pengene kommer borgerne til gode, enten ved tilbagebetaling eller ved at indregne det tilbagebetalte momsbeløb i fremtidige takster. Kommunerne får dog sandsynligvis ikke alle de momskroner tilbage, som er opkrævet ulovligt fra borgerne, da disse indgår i et større momsregnskab.

Revisionsfirmaet BDO har tidligere vurderet, at der er tale om et beløb i milliardstørrelsen på landsplan, som er ulovligt opkrævet.

ABF anbefaler, at medlemmerne holder øje med nyheder fra deres lokale renovationsselskab og kommune, og vil naturligvis informere medlemmerne, når der er nyt i sagen. Medlemmer skal kontakte kommunen, hvis I har spørgsmål til den videre proces i netop jeres kommune.