Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Infomøde om hjælp til socialt udsatte andelshavere

Københavns Kommune har en beboerrådgivning, som hjælper foreninger med socialt udsatte andelshavere. A/B Leif og A/B Bergthora bruger ordningen med succes. Deltag også i infomøde om ordningen.

DEL ARTIKEL

I A/B Leif OG A/B Bergthora på Islands Brygge i Køben­havns Kommune har foreningernes fælles varmemester, Gert Petersen, flere gange i de seneste år oplevet, at enkelte andelshavere er kommet så langt ud, at flasker, mælkekar­toner og affald flyder i lejligheden, og lugten breder sig i opgangen til stor gene for de nærmeste naboer.

Ofte ender den slags sager med, at problemet har vokset sig større, end hvad man kan håndtere selv i andelsbolig­foreningen. I de tilfælde har Gert Petersen henvendt sig til Københavns Kommunes Kontaktpersonordning, der har boligrådgivere, som med en specialiseret indsats kan hjælpe udsatte andelshavere, før de eventuelt ender med at blive ekskluderet fra andelsboligforeningen.

Det er Københavns Kommunes Socialforvaltning, der til­byder hjælpen til de udsatte andelshavere. Kontaktpersonordningen består af 22 boligrådgivere, der hjælper andelshaverne med at finde fodfæste i en hverdag, der er endt kaotisk og uoverkommeligt for den enkelte, hvilket også er til stor gene for de øvrige andelshavere i ejendommen.

En god løsning for de mest udsatte
Hvis en andelshaver i A/B Leif eller A/B Bergthora ikke længere kan klare sig selv og på den ene eller anden måde får brug for hjælp udefra, forsøger Gert Petersen og hans kollega altid selv at vise interesse for at hjælpe, og det samme gør de nærmeste naboer, fortæller han.

– Vi bor jo selv i ejendommen og kender de fleste beboere, så det er naturligt, at man spørger til hinanden, men nogle gange er pro­blemerne for store til, at vi kan gøre en forskel. Så må vi hente hjælp hos kommunen, forklarer Gert Petersen, der understreger, at de aldrig kontakter kommunen uden accept fra andelshaveren.


Gert Petersen og boligrådgi­ver Hassan El Hani fra Københavns Kommune.

Gert Petersen er særligt glad for, at tilbuddet fra kommunens boligrådgivere netop fungerer som et tilbud og ikke en myndighed, der bul­drer ind over dørtrinnet.

– De kommer ikke og irettesætter beboerne og dikterer, ”at nu skal du gøre det og det”. De kommer bare for at hjælpe dem, og hvis de ikke vil hjælpes, så går de igen.

Infomøde om boligrådgivningen
ABF’s medlemsrådgivning får ofte henvendelser fra bestyrelser, som ikke ved, hvordan de skal tackle fx demente eller psykisk syge andelshavere. For at udbrede kendskabet til Københavns Kommunes boligrådgiver­ordning arrangerer ABF et fælles infomøde med Socialforvaltningen. Her deltager en boligrådgiver fra kommunen samt en jurist fra ABF.

Håbet er, at det kommunale tiltag og information om ordningen kan mindske konflikter og i sidste ende eksklusioner, fortæller jurist Maleha Ansari fra ABF’s medlemsrådgivning:

– Mange bestyrelser ønsker at hjælpe sårbare andelshavere, men mangler hjælp til den svære opgave. Derfor er det en kæmpe støtte at kunne ringe til Københavns Kommune.

– Ved at sætte fokus på ordningen håber vi også, at andre kommu­ner vil følge trop, så bestyrelser over hele landet får en kommunal livline, slutter Maleha Ansari.

Københavns Kommunes Kontaktpersonordning kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 på telefon: 28 51 71 78 eller via mail: boligbeskeftigelsesenhed@kk.dk.

Frederiksberg Kommune oplyser, at Socialforvaltnin­gen ofte rådgiver boligforeninger og naboer til socialt udsatte borgere.

ABF’s gratis infomøde afholdes mandag den 30. maj kl. 17-19, og både bestyrelser og viceværter er velkomne.