Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Hvem er foreningens fundraiser?

Flere andelsboligforeninger har søgt og fået penge fra kommunale puljer til legeplads, borde og grønne områder takket være foreningens ildsjæle. En række kommuner og fonde har puljer, som foreninger kan søge.

DEL ARTIKEL

− Vores forening har søgt Kolding Kommunes bydelspulje seks år i træk og har fået penge hver gang til alt fra højbede og læskærme til vores petanquebane til renovering af vores miljøstation og nye borde og bænke, fortæller Britta Krogh. Hun er andelshaver i A/B Østerhøj med 16 andele, og er foreningens uofficielle fundraiser.

I den nyeste søgning fik foreningen 10.000 kr. til netop glas-læskærme ved foreningens bord-bænkeområde, som bruges når andelshaverne tager et slag petanque, knokler på de fælles arbejdsdage eller blot mødes over en kop kaffe og en hyggesnak. Foreningens fundraiser har fuldstændig styr på kommunens støtte, som tæller:

2022: 10.000 kr.   Læskærme til petanquebanen
2021:    7.000 kr.   Nye fliser ved petanquebanen og flere borde og bænke
2020:   5.000 kr.   Højbede til fælles krydderurter
2019:    5.000 kr.   Fuglekasser for mere biodiversitet
2018:  10.000 kr.   Renovering af den fælles miljøstation
2017:  10.000 kr.   Borde og bænke ved petanquebanen.

Ifølge Britta Krogh har Kolding Kommune besøgt andelsboligforeningen flere gange og har rost de mange fællesprojekter.


A/B Østerhøj fejrer de nye fliser og borde og
bænke, som de i 2021 fik midler til gennem
Kolding Kommunes Bydelspulje. Foto: Privat.

Flere børn tak!
En af de andre foreninger i Kolding, som har været proaktive i deres fundraising er A/B Digterparken med otte andele. Her fortæller foreningens formand Claus Wædegaard, at foreningen har fået 10.000 kr. til at renovere den nedslidte legeplads og indkøbe nye borde og bænke:

− Vi vil gerne tiltrække flere børnefamilier og så går det jo ikke, at legepladsen er nedslidt. Vi vil også købe nye borde og bænke, som kan være med til at styrke det sociale fællesskab, forklarer han.

Udover A/B Østerhøj og A/B Digterparken har A/B Oktobervænget med 14 andele også fået del i de 425.000 kr. som Kolding Kommune for nyligt uddelte, og det er ikke kun i Kolding det er muligt at få midler. Der er både andre kommuner, som støtter gode projekter med en pose penge, men også lokale banker, fonde og private firmaer kan have puljer som andelsboligforeninger kan få del i.

Færre biler og flere træer
En googlesøgning og et par opringninger bekræfter formodningen om, at der er masser af midler derude, hvis andelsboligforeninger vil søge. Både Odense Kommune og Skive Kommune har en langt række puljer, som står til rådighed til de gode projekter. På Københavns Kommunens hjemmeside dukker 40 hits op, når man skriver ”pulje” i søgefeltet, og der ligger også midler og venter ude i kommunens lokaludvalg, som har deres egne hjemmesider.

En af de andelsboligforeninger, som har søgt kommunale midler er A/B Det Gule Hjørne i Københavns Nordvestkvarter. Foreningen med otte andele ligger på Provstevej, en befærdet privat fællesvej, som ofte bliver brugt til gennemkørsel. Derfor har vejens 20 bygningsejere, som altså også tæller A/B Det Gule Hjørne søgt og fået bevilliget 41.000 kr. af de i alt ca. 90.000 kr. til projektopstart af trafikreduktion, flere grønne fællesområder og fælles mødesteder, fortæller Rune Birkvad Sørensen, bestyrelsesmedlem i A/B Det Gule Hjørne og en af fundraiserne bag projektet:

− Første skridt har været støtte til at få udarbejdet skitesetegninger at fredeliggøre Provstevej. Det kræver at får hjælp af byrumsarkitekter og trafikingeniører. Næste skridt er fundraising af ca. 1,5 millioner kroner, som vi regner med, at det vil koste at få mindre trafik og mere grønt ind i vores fælles gade. Derfor er vi rigtig glade for, at Bispebjerg Lokaludvalgs Bydelspulje under Københavns Kommune har støttet os økonomisk med at komme i gang. Det er jo en forskønnelse, som alle borgere i lokalområdet får glæde af, forklarer han.

I gang efter nedlukningen
I Odense Kommune fortæller arkitekt og bystrategisk konsulent Helene Lysebjerg Grenild, at kommunen aktuelt råder over 6,2 millioner kroner årligt til projekter som styrker fællesskabet i lokalområdet og som gerne må komme ud og gøre gavn:

− Under coronanedlukningen var der ikke mange borgere eller foreninger, som søgte, så i 2022 har vi et større beløb end hvad vi plejer at have. Her skelner vi mellem projekter over 25.000 kr. og under. Projekter under 25.000 kr. får tilsagn i en administrativ proces, og de dyrere projekter er en politisk beslutning, forklarer hun. 

Kommunens hjemmeside nævner fx byhaver, udendørskøkken til fællesspisning og fortovsbibliotek, som eksempler på projekter.

Lidt længere vest på finder vi Fredericia Kommune, som har en spritny landsbypulje på 1,5 millioner kroner. Puljen er øremærket til grønne fællesskaber som fx vilde haver, bedre affaldssortering og deleøkonomi, og som samtidigt skal støtte udviklingen i lokalområderne, og andelsboligforeninger kan også søge.

Kært barn har mange navne
Det kan være svært at finde rundt i de kommunale støttekroner og de forskellige puljer, men en start er gå ind på google og skrive ”Pulje” samt din by, bydel eller kommunes navn i søgefeltet. Det kan give jer en idé om mulighederne.

En af de kommuner med mange forskellige puljer og ikke mindst navne er Skive Kommune. Den midt-vestjyske kommune har et mindre millionbeløb, som er sat af til projekter i bykernen, men ligger jeres forening udenfor byzonen kan der også være en pose penge at hente, fortæller arkitekt i Skive Kommune Camilla Bang:

− Skive Bydelspulje har et årligt budget på to millioner kroner, som tildeles projekter i Skive by til gavn for lokalområdet med offentlig adgang. Der er en tilsvarende Landsbypulje, som kan søges til projekter i landsbyerne. Derudover har vi bla. puljer, som støtter projektudarbejdelse og fundraising. Mange kommuner har sikkert lignende puljer, men man organiserer det nok forskelligt, forklarer Camilla Bang.

Foreninger kan ikke søge til renoveringsprojekter og ifølge kommunens hjemmeside støtter puljen til projektudarbejdelse og fundraising projekter med et budget på minimum 100.000 kr.

Tilbage i Kolding har Britta Krogh efterhånden mange års erfaringer med at søge midler til foreningen og hun har et par gode råd til de andelsboligforeninger, som vil i gang med at fundraise:

− Det er vigtigt med en god begrundelse for, hvorfor foreningen søger midler. Vi søger altid støtte til sociale eller fælles aktiviteter, som kan komme mange til gode og vi udfører projekterne i fællesskab, forklarer hun og fortsætter:
− Vi sørger også for at tage billeder undervejs som dokumentation, og sender dem til kommunen, så politikerne kan se, at vi gennemfører projekterne, slutter hun.