Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Høring om ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper

Nye regler for vurderinger af andelsboliger er nu i høring

DEL ARTIKEL

 

Den 27. juni sendte Indenrigs- og boligministeriet et udkast til ændring af andelsboligloven. Det sker på baggrund af det udvalgsarbejde som ABF har deltaget i, der skulle komme med alternativer som følge af, at ejendomsværdiansættelsen for erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeningers ejendomme, er afskaffet.

Lovforslaget indeholder ændringer i andelsboliglovens § 5, stk. 2, hvori der ændres i to ud af lovens tre værdiansættelsesprincipper. For at afbøde påvirkning af den afskaffede offentlige ejendomsværdiansættelse, foreslås der at der ændres ved, at gyldighedsperioden på en valuarvurdering forlænges fra 18 til 42 måneder. Endvidere foreslås det at den seneste ansatte offentlige ejendomsværdi (typisk fra år 2012) kan nettoprisindeksreguleres.

Der er først deadline for at svare på høringen torsdag den 18. august 2022.
ABF gransker pt. udkastet til ny lovtekst og vil efter sommer orientere om ABF’s holdning til lovudkastet samt offentliggøre vores høringssvar.