Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

50% af alle brande i etageejendomme starter i køkkenet: Har I styr på jeres andelshavere?

Brandalarmer og forsikringer kan forebygge brand i foreningen og sikre en god nattesøvn. Få gode råd til brandforebyggelse.

DEL ARTIKEL

Måske er du en af de mange andelshavere, som med vantro så, hvordan flammerne med rekordhastighed åd en stor ejerboligforening med 130 lejligheder i Vanløse tilbage i marts måned. Kun soklerne stod tilbage.

I starten af maj kom Københavns Politi med deres konklusion på årsagen til den voldsomme brand, som ifølge politiet opstod i tagkonstruktionen. Det er ikke muligt at fastslå den nærmere årsag, men konklusionen viser, hvor vigtigt det er at have styr på ejendommens brandsikkerhed.

Har I styr på jeres ejendom? 


Køkkenet er arnested for halvdelen af alle brande i etageejendomme.

Jeg glemte lige
Ifølge Beredskabsstyrelsen opstår der hvert år ca. 4.000 brande i danske hjem og 36% opstår i netop etageejendomme.
Selvom branden i Vanløse opstod i tagkonstruktionen, er det de menneskeskabte brande, som fylder mest i statistikken.

80% af alle brande i danske boliger er menneskeskabte. Det kan fx være en glemt cigaret, et glemt stearinlys eller en glemt frituregryde. 20% skyldes tekniske installationer eller varmekilder. Den kogende og fedtede frituregryde stopper vi lige op ved for 50% af alle brande i etagebyggeri opstår i køkkenet.

Med andre ord; brandsikring i jeres andelsboligforening handler både om tekniske installationer og om andelshaveres adfærd. Nogle gange lapper de to ting over hinanden.

Flugtvej og brandfælde
For- og bagtrapper rummer kimen til både brandforebyggelse og er samtidig flugtvej ud af en brændende bygning. Derfor er det fuldstændig altafgørende, at der ikke står barnevogne, børnecykler, sko eller køleskabe i de fælles trapperum.

Det er foreningens ansvar at sikre frie flugtveje og diverse genstande på for- og bagtrapper og er kilden til evig konflikt i mange foreninger, fortæller ABF’s jurist Jacob Vilhelmsen:

- I medlemsrådgivningen hører vi om, hvad folk sætter ud på trapperne. Det er alt fra flyttekasser og køleskabe til planter, sko og cykler. Og det er voldsomt hvor meget tid bestyrelserne bruger på at diskutere med andelshavere. Farbare trappeopgange kan jo være forskellen på liv og død, når først flammerne står ud af køkkenvinduet, forklarer han.

Hovedstadens Beredskab har lavet en plakat, som opfordrer til at holde trappeopgange fri for ting og sager. ABF opfordrer også alle foreninger til at hænge plakaten op i opgangen.

Download plakat >>

Brandmyndighed er i øvrigt Bygningsmyndigheden i jeres kommune.
Når vi nu har fokus på trappeopgangen, slår vi lige et slag for brandalarmer.

En billig løsning
Brandalarmer i trappeopgange og i boligerne er et vigtigt tiltag, når vi snakker brandsikkerhed. Katastrofebranden i Vanløse startede i dagtimerne, hvor beboerne var på arbejde eller kunne reagere hurtigt. Helt mirakuløst mistede ingen livet.

Læs artiklen: På få minutter blev lejlighedskompleks forvandlet til inferno, viser billeder >>

Måske opstår branden i jeres forening kl. to om natten, når alle sover. Brandalarmer bør derfor installeres i alle trappeopgange og i andelshavernes boliger med minimum én alarm i køkkenet og én alarm i soveværelset.

Foreningen kan måske vedtage, at man laver et fælles indkøb, så alle andelshavere får udleveret to røgalarmer, og bor der ældre beboere kan en nabo måske hjælpe med installationen. Brandalarmer installeres typisk i loftet og bruger batterier. Alarmen begynder at bippe, når batterierne skal skiftes. I er ikke i tvivl, det er en meget irriterende lyd.

Føl dig tryg
Et af de første spørgsmål, som opstår, hvis uheldet er ude og branden heldigvis er slukket er: Hvad med forsikringer?
Når vi snakker brand og forsikringer skal I skelne mellem to forsikringer.

Den ene forsikring er en ejendomsforsikring, som dækker skader på foreningens ejendom og tekniske installationer i forbindelse med brand, herunder også genopførelse. Det er foreningen, som tegner forsikringen.

Den anden forsikring er andelshaveres private indboforsikring, som dækker personlige ejendele og omkostninger ved en eventuel genhusning. Dækning kan fx være akut genhusning og genhusning i op til tre år og erstatning af ødelagte ting, møbler og andet indbo i boligen. Det er andelshaver, som tegner forsikringen.

Forsikringers dækning varierer fra selskab til selskab, så det er en god idé at undersøge markedet.

Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension blev der i 2020 udbetalt 2,1 milliarder kroner til millionbrandskader. Brancheorganisationen vurderer, at det vil koste mellem 200-300 millioner kroner at genopføre ejendommen i Vanløse.

Ejendommens tekniske installationer
Trappeopgange, elevatorskakte, rørføring og ventilationskanaler er alle eksempler på dele af foreningens tekniske installationer. Brandkamme mellem bygninger, branddøre og brandhæmmende vægge hører også med til billedet.

Der er ikke to foreninger, som er bygget ens. Derfor kan det være en fordel at bruge professionel hjælp, hvis foreningen ønsker at få gennemgået de tekniske installationer. På Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside kan I finde en oversigt over certificerede brandrådgivere.

ABF anbefaler, at I indhenter flere tilbud.