Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

§5.2 og jeres andelsboligforening

DEL ARTIKEL


I disse dage diskuteres der livligt i medier om indgriben overfor den udenlandske kapitalfond Blackstone og andre investorer, som får husleje og ejendomspriserne til at stige i storbyer. I den forbindelse har en ekspertgruppe analyseret muligheden for at ændre boligreguleringslovens §5.2 (herefter omtalt som ”5.2”), med henblik på at stoppe de aggressive investorer. Ekspertgruppens rapport er nu forelagt politikerne.

ABF har sympati for, at politikerne vil gribe ind overfor udenlandske kapitalfonde. ABF oplever nemlig den utryghed lejere sidder med, når vi hjælper dem i stiftelsessammenhæng, når deres ejendom skal sælges.  Men det er urimeligt, at en indgriben skal ramme andelshaverne.

En regulering af 5.2 vil betyde et potentielt fald i ejendomsværdien i de andelsboligforeninger, som benytter valuarvurdering. Det har ABF siden februar i år gentagne gange indskærpet over for politikerne, at de skal være opmærksomme på. Der skal findes en løsning, så andelsboligforeningerne ikke bliver ramt utilsigtet. Den nyligt udkomne rapport fra ekspertgruppen, som omtales i medierne i disse dage, peger på fire mulige scenarier ift. et indgreb i 5.2. Alle fire modeller peger på, at det vil medføre et fald i andelsboligernes værdi,som ABF løbende har gjort opmærksom på.

I ABF glæder vi os dog over, at politikerne har lyttet til ABF, og at der tegner sig et bredt politisk flertal, der ønsker at holde hånden under andelsboligforeningerne. Dette kan bl.a. ses af boligordførernes udtalelser til DR, som kan læses her:
https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-saadan-vil-folketingets-partier-forsoege-bremse-bolighajer

Den politiske forhandling er netop nu gået i gang og den forventes først færdig til februar 2020. Dvs. at vi først i starten af det nye år får en reel viden om, hvad konsekvenserne er for andelsboligsektoren bliver.

ABF vil i forhandlingerne slå fast, at det vigtigste er, at vi nu får en politisk aftale så hurtigt som muligt for at mindske den usikkerhed, der breder sig omkring andelsboligerne. Usikkerheden gør nemlig, at købere holder sig tilbage, og at der er sælgere, som har svært ved at sælge til prisen.
 Og ABF skal nok blive ved med at holde politikerne op på deres løfter til andelshaverne, indtil der konkret ligger et lovforslag.

Hvad skal bestyrelserne gøre nu?

Mediernes massive omtale af sagen har som beskrevet skabt usikkerhed blandt bestyrelserne, som ringer til ABF’s rådgivning for at få hjælp til, hvad de skal gøre her og nu.

Først og fremmest mener ABF ikke, at man bør handle overilet, da vi som beskrevet ikke kender til det politiske indgrebs art og hvad det konkret vil medføre. Vi vil dog benytte lejligheden til at slå fast, at ABF generelt anbefaler, at foreningerne løbende sørger for at henlægge midler, dels til vedligeholdelse og dels til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. Dette bidrager til at sikre en mere stabil andelskrone, så andelsværdierne er mindre påvirkelige, fx over for konjunktursvingninger.

I foreninger, der bruger valuarvurdering, og særligt de foreninger, der har praksis for at fastsætte andelskronen til det maksimalt lovlige, anbefaler ABF, at man overfor potentielle nye andelshavere gør opmærksom på den aktuelle politiske situation.
ABF’s medlemsrådgivning har udarbejdet et eksempel på en tekst til potentielle nye andelshavere, som medlemmerne kan finde på ABF’s hjemmeside under standarddokumenter. Det hedder "Notat: Muligt politisk indgreb med konsekvenser for andelsboliger" og findes under dokumenter i forbindelse med overdragelse.

 

LOV & FAKTA

På denne side finder du et indeks over samtlige emner under 'Lov & Fakta'.

ABF Håndbogen

En håndbog for private andelsbolig-foreninger om juridiske, tekniske og økonomiske emner.

DOKUMENTER

Her finder du en oversigt over vores standarddokumenter.