Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamling - Midtsjælland

Kære medlemsforeninger i kreds Midtsjælland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Kredsbestyrelsen vil berette om arbejdet lokalt i kredsen med kontakten til jer medlemmer og afholdelse af aktiviteter. Vi vil også komme ind på, hvordan kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer arbejder med at de lokale behov kommer frem og bliver synlige og indgår i ABF`s politiske arbejde og udviklingen af medlemstilbud.

ABF’s landsformandskab vil i fortsættelse heraf berette om arbejdet med at gøre ABF’s indflydelse gældende politisk på Christiansborg og lokalt i kommunerne, for at sikre de bedst mulige vilkår for foreninger og andelshaver og give mulighed for at der fortsat kan opføres og stiftes nye andelsboligforeninger. De store aktuelle emner er finansiering (Både for foreninger og andelshavere), klima, energi og bæredygtighed, fællesskabet i foreningerne og sikre flere andelsboliger på boligmarkedet.

ABF’s underdirektør Isaac Abella Appelquist runder af med at give en status i forhold til den aktuelle politiske situation, herunder, hvad der sker i forhold til ejendomsvurderinger og de bebudede lovændringer om værdifastsættelse, som vi længe har ventet på.

Undervejs skal vi også have valg til kredsbestyrelsen.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

Program

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Det intelligente hjem
  Oplæg fra Schneider Electric

 3. Det lokale arbejde for at varetage medlemmernes interesser
  Kredsberetning 2023 ved kredsbestyrelsen

 4. At gøre sin indflydelse gældende – ABF’s arbejde med at få sat politisk fokus på mærkesager for andelsboligforeningerne og andelshavere
  Oplæg ved ABF’s landsformandskab

 5. Eventuelt indkomne forslag

 6. Valg til kredsbestyrelsen

  a. Valg af kredsnæstformand for 2 år
  Kredsnæstformand Bent Christiansen er på valg

  b. Valg af op til 3 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Ingrid Bertelsen og Jens Jørgen Nielsen er på valg
  Den 3. plads er p.t. vakant

  c. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Suppleantposterne er p.t. vakante

 7. Status i forhold til den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet og lovgivning på vej
  Oplæg ved ABF’s underdirektør Isaac Abella Appelquist

 8. Eventuelt 

 

Tilmelding

Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen og fællesspisning skal ske senest onsdag den 20. september 2023 via www.abf-rep.dk eller på tlf. 33 86 28 30.

Du kan læse alt om årets kredsgenerelforsamlinger her.

 

Arrangements information

 • Generalforsamling
 • 27. september 2023 18:00
 • 27. september 2023 22:00
 • Ringstedvej 546 - 4632 Bjæverskov
 • Sjælland
 • Gratis
 • Kun for medlemmer