Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamling - Hovedstaden

Kære medlemsforeninger i kreds Hovedstaden

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Kredsbestyrelsen vil berette om arbejdet lokalt i kredsen med kontakten til jer medlemmer og afholdelse af aktiviteter. Vi vil også komme ind på, hvordan kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer arbejder med at de lokale behov kommer frem og bliver synlige og indgår i ABF`s politiske arbejde og udviklingen af medlemstilbud.

ABF’s landsformandskab vil i fortsættelse heraf berette om arbejdet med at gøre ABF’s indflydelse gældende politisk på Christiansborg og lokalt i kommunerne, for at sikre de bedst mulige vilkår for foreninger og andelshaver og give mulighed for at der fortsat kan opføres og stiftes nye andelsboligforeninger. De store aktuelle emner er finansiering (Både for foreninger og andelshavere), klima, energi og bæredygtighed, fællesskabet i foreningerne og at sikre flere andelsboliger på boligmarkedet.

ABF’s underdirektør Isaac Appelquist runder af med at give en status i forhold til den aktuelle politiske situation, herunder, hvad der sker i forhold til ejendomsvurderinger og de bebudede lovændringer om værdifastsættelse, som vi længe har ventet på.

Undervejs skal vi også have valg til kredsbestyrelsen.

Inden generalforsamlingens start vil vi gerne invitere på et let måltid og øl/vand/vin. Senere på aftenen byder vi på aftenkaffe/the med kage.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

 

Program

 1. Velkomst og valg af dirigent
 1. Det lokale arbejde for at varetage medlemmernes interesser
  Kredsberetning 2023 ved kredsbestyrelsen
 1. At gøre sin indflydelse gældende – ABF’s arbejde med at få sat politisk fokus på mærkesager for andelsboligforeningerne og andelshavere
  Oplæg ved ABF’s landsformandskab
 1. Eventuelt indkomne forslag
 1. Valg til kredsbestyrelsen

  a.Valg af kredsformand for 1 år (Kredsformanden er også medlem af ABF’s hovedbestyrelse)
  Kredsformand Bjarne Asp Andersen ønsker at udtræde

  b. Valg af kredsnæstformand for 2 år
  Posten er p.t. vakant.

  c.Valg af 3 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Carsten Schultz, Mette Dyhrberg og Niels-Jørgen Schelde er på valg

  d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  Marc Allan Fussinger er på valg efter at være indtrådt fra suppleantposten

  e. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Pladserne er p.t. vakante 
 1. Status i forhold til den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet og lovgivning på vej
  Oplæg ved ABF’s underdirektør Isaac Appelquist 
 1. Eventuelt

 

Tilmelding

Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen og fællesspisning skal ske senest tirsdag den 19. september 2023 via på https://www.abf-rep.dk/aktiviteter/kredsgeneralforsamlinger-2023/ eller på tlf. 33 86 28 30.

Du kan læse alt om årets kredsgenerelforsamlinger her.

 

Arrangements information

 • Generalforsamling
 • 26. september 2023 17:00
 • 26. september 2023 21:00
 • Vartov, Farvergade 27 - 1463 København K
 • Hovedstad
 • Gratis
 • Kun for medlemmer