Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Landsmøde - Odense

Landsmødet er ABF's øverste myndighed, og det er her de overordnede principper for ABF's arbejde fastlægges. Landsmødet afholdes hvert fjerde år - og er således ABF's svar på de Olympiske Lege, hvor alle andelshavere samles for at sætte retningen for fremtiden.

Alle medlemsforeninger kan deltage i landsmødet, stille forslag og har stemmeret i forhold til de beslutninger, der skal træffes på mødet.

På årets landsmøde vil der blive fremlagt forslag om revision af ABF’s principprogram samt forslag om ændring af ABF’s vedtægter med henblik på tilpasning af ABF’s organisatoriske struktur. Landsformandskabet for ABF skal ligeledes vælges for en fireårig periode, og medlemskontingentet for 2023-27 besluttes. Desuden vil der være aktuelle boligpolitiske oplæg.

Skriftlig indkaldelse med dagsorden sendes direkte til foreningens formand otte uger før mødet.

Program og dagsorden:

Landsmødet åbnes kl. 11.00 med indlæg fra partiformand Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti.

Indskrivning fra kl. 10.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde
  v. landsformand Hans Erik Lund

 3. Eventuel besvarelse af stillede spørgsmål til de fremlagte årsrapporter, jf. § 27, stk. 5. samt eventuel orientering om de interne revisorers revisionsprotokollater jf. 29, stk. 5.
  (Hvis der ved fristen for indsendelse af spørgsmål den 1. august 2022 ikke er indkommet spørgsmål, udgår punktet)

 4. Forslag til ABF’s principprogram
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

 5. Forslag til ændring af ABF’s vedtægt for understøttelse af ny struktur
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

Kl. 14.00 - 14.30: Udfordringerne på fremtidens boligmarked med særligt fokus på andelsboligen v. fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

 1. Forslag om fastsættelse af kontingent for 2023-2027
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

 2. Valg af ABF’s formandskab for perioden 2022-2026:
  1. Landsformand: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsformand Hans Erik Lund til genvalg
  2. To landsnæstformænd: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsnæstformænd Kirsten Holm og Brian Elstrup Fabricius til genvalg

 3. Valg af revision for perioden 2022-2026
  1. To interne revisorer: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisor Kirsten M. Pedersen til genvalg samt nuværende intern revisorsuppleant Grethe Lund til valg
  2. To interne revisorsuppleanter: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisor Anne Jørgensen til valg. Der skal vælges en suppleant yderligere
  3. Eksternt revisionsfirma: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg

 4. Eventuelt

Vi ses i Odense!

 

Arrangements information

 • Landsmøde
 • 01. oktober 2022 11:00
 • 01. oktober 2022 16:00
 • Nature Energy Park, Højstrupvej 7B - 5200 Odense V
 • Hele landet
 • Gratis
 • Kun for medlemmer